Webinar: DLR – deling av digitale læringsressurser

illustrasjon for DLR-webinar
DLR er Units tjeneste for lagring, deling og gjenbruk av digitale læringsressurser, som legger til rette for samarbeid og gjenbruk av ressurser mellom undervisere i UH-sektoren. 

I 2021 vil det blir fullført et større forbedringsarbeid på brukergrensesnittet til tjenesten. Unit har også nylig utviklet metodikk for innføring av DLR hos nye institusjoner, basert på erfaring fra institusjoner som allerede bruker DLR. Dette gjør at det nå ligger godt til rette for at nye institusjoner kan ta tjenesten i bruk. Tjenesten kan tas i bruk gratis i 2021. 

I webinaret «DLR – deling av digitale læringsressurser» kan du få informasjon om hva DLR er, og hvilke gevinster som kan oppnås ved deling og gjenbruk av læringsressurser. Det vil også bli gitt informasjon om hva din institusjon må vurdere for å ta i bruk tjenesten DLR. For å informere om deling fra et underviser-perspektiv får vi får besøk av Lars Kyte ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved HVL. Han har selv hatt gode erfaringer ved bruk av DLR, og vil snakke om årsakene til at han velger å dele læringsressursene sine åpent. 

Det vil bli anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne underveis. 

 

Program

Velkommen og introduksjon

Terje Mørland, avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit


Bakgrunn og historie for DLR

Dagmar Langeggen, direktør for bibliotek og læringssenter BI og leder for DLR-konsortiet 


Hvorfor dele læringsressurser

Lars Kyte, førstelektor Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved HVL


Hvordan jobber vi med forbedring av DLR?

Tjenesteansvarlig for DLR Christine Johnsen, Unit


Hva må institusjonene vurdere før de tar DLR i bruk?

Vegard Moen, seksjonssjef undervisningstjenester i Unit


Oppsummering

Terje Mørland, Unit

 

Date and time:

From: 30. April, 2021, at 10:00
To: 30. April, 2021, at 11:00

Place:

Zoom webinar

Organizer:

Useful information

Address

Zoom webinar

Contact

Feel free to email us if you have any questions