Møte 2/2021 i tjenesteråd for forskning


Mandag 19. april kl. 09:00-12:00. Videomøte

Agenda

Utfyllende agenda

Sak 

Tid 

Tema 

Sakstype 

09.00 

Godkjenning av dagsorden 

10

09.05 

Godkjenning av referat fra møte 18. januar 2021 

11 

09.10 

Orienteringer 

A. Strukturendring for Unit, Uninett og NSD – Nytt Tjenesteleveranseorgan (Muntlig fremlegg/Presentasjon) 

B. Mandat for Nasjonalt publiseringsutvalg – fastsatt av KD 

C. Styremøte BIBSYS-konsortiet – Utkast til referat fra møte den 19. februar 2021 

D. Fagutvalg forskning – referater fra møter 27. januar og 4. februar 2021 

E. Mandater for konseptfase fra fagutvalget er vedlagt – Disse ble begge godkjent av Digitaliseringsstyret i møte 1. mars 2021. 

12 

09.30 

Mandat for forhandlingsrådet 

13 

10.00 

Mandat for NIB-arbeidsgruppe 

14

10.20 

Veikart med budsjett for 2021-2023 

 

10.45 

Pause 

 

15

10.55 

Nasjonalt vitenarkiv – status og planer 

16 

11.30 

Eventuelt 

 

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter