Å håndtere overgang fra skoleeksamen til eksamen hjemme på kort tid, var et stort og krevende digitaliseringsprosjekt. Eksamen forberedes normalt i god tid, og det er mye som skal gjøres riktig for at eksamen skal bli godt gjennomført og gi pålitelige resultater. 

Samarbeid og deling var nøkkelen til vellykket omlegging 

Digitaliserings- og innovasjonsprosjekter fokuserer ofte mer på teknologiske verktøy som drivere som skal forenkle og effektivisere arbeidsoppgaver. Det var ikke teknologien som var nøkkelfaktoren for å sikre gjennomføring av eksamen etter landet stengte 12. mars. Derimot var det tradisjon for samarbeid og deling i norsk UH-sektor. Teknologien var kjent og allerede i bruk. Utfordringen var å finne en beste praksis som gjorde det mulig å benytte teknologien i en helt ny situasjon. 

Tjenesten for Digital eksamen ved Unit fokuserer på nasjonalt samarbeid, samordning av arbeidsprosesser og koordinering av utvikling av eksamenssystemene i rammeavtalene for digital eksamen. UH-sektoren har stort engasjement, høy aktivitet og aktiv deltakelse i tjenesten; synkront i bi-ukentlige møter og asynkront i Microsoft Teams. Vi som tjenesteansvarlige deltar også som representanter for digital eksamen i internasjonale nettverk og fora.  

Gjennom internasjonal kontakt har vi sett at det er stor forskjell på håndteringen av eksamen i Europa og Nord-Amerika. De fleste var i utgangspunktet mindre digitaliserte enn Norge, noe som også har med det gode samarbeidet i Norsk UH-sektor å gjøre. Vi liker å dele og holder ikke kortene tett til brystet. Dugnadsånden er typisk norsk. Vi synes delingskulturen er like typisk norsk. 

Det Unit gjorde, var å skalere opp det jevnlige, gode samarbeidet som fantes i sektoren, for å støtte institusjonenes håndtering av krisen. Enkle løsninger ble diskutert i hyppige møter, der alle kunne komme, og de fleste kom. God praksis og gode erfaringer ble raskt spredd i hele sektoren. Blant eksamensfolk er det mange gode hoder, som kjente hverandre fra før. Denne kontakten var avgjørende for en rask og god utveksling av kunnskap og innsikt. Norsk UH-sektor snudde seg raskt i mars og fikk justert og gjennomført tilnærmet alle eksamener for vårsemesteret 2020. 

Andre land overvåket, Norge endret eksamensform 

På ett punkt var forskjellen mellom Norge og de fleste andre vestlige land spesielt tydelig. De fleste universiteter i andre land innførte i hui og hast systemer for overvåkning («proctoring») av hjemmeeksamener. I Norge konkluderte institusjonenes jurister med at det ikke var hjemmel for å bruke systemer for overvåkning i studentenes hjemmemiljø. I Norge måtte vi finne andre tiltak for å motvirke fusk og sikre en rettferdig eksamen, som studentene og samfunnet kan ha tillit til. 

Noen konkrete eksempler på hva som er gjort for å motvirke fusk uten overvåkning. 

  • Legge om eksamen til å legge mer vekt på innsikt og refleksjon. Når det er nødvendig å skjønne fagområdet ordentlig, og kunne skrive ned forståelsen, er det vanskeligere å finne eller spørre noen om svaret. 
  • Ha mange, kanskje for mange, spørsmål i flervalgseksamener. Det blir så mye å gjøre at forsøk på å fuske på ett spørsmål, bruker opp tiden man trenger til å svare på to andre spørsmål. 
  • Variere hvilke spørsmål hver student får, og rekkefølgen de blir gitt for studentene. 
  • Gjøre det umulig å gå tilbake til tidligere spørsmål. Man kan ikke sette av et spørsmål for å f.eks. spørre noen andre senere, og gå videre. Dette er frustrerende for studenter som på lovlig vis kommer på et svar senere, men det er effektivt mot fusk.  

Vi tror norsk UH-sektor nå har tatt et godt steg på veien til forbedring av vurderingsformer i digitale eksamenssystem. Lærestedene er godt rigget til å ta i bruk pedagogiske teknikker som vurdering for læring. 

Fakta om digital eksamen i Norge

2 systemer (WISEflow og Inspera).
13 institusjoner i hvert system.
Alle 26 institusjoner samarbeider.
Mer info i tjenestebeskrivelsen.
Utdanning
Da landet stengte, var det lang tradisjon for samarbeid og deling i norsk UH-sektor som gjorde det mulig å gjennomføre omtrent 99% av eksamen digitalt hjemmefra og uten overvåking.

Add new comment

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.
344
454
digital eksamen
sektorsamarbeid
delingskultur