Møte 5/2020 i tjenesteråd for studieadministrasjon


Onsdag 18. november kl. 09:00-12:00. Videomøte.

AGENDA 

Sak  Saks-type Tema   
24/20 V Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt   
25/20 V Godkjenning av referat    
26/20 O Informasjon fra BOTT-SA-prosjektet  Vedlegg:
Presentasjon 
27/20  D Brukerinvolvering i utvikling og forvaltning av
studieadministrative fellestjenester 

(arbeidsgrupper under tjenesterådet) 
 
28/20 O/D Status på satsningsområdene i veikartet, samt ev. justeringer   
29/20 O Neste møte  
    Eventuelt  

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter