Konsortiemøte pensumlistekonsortiet 2020


Konsortiemøte i pensumlistekonsortiet 2020.

På grunn av Korona-situasjonen gjennomføres konsortiemøtet i pensumlistekonsortiet 2020 via Zoom. Møtet finner sted 26. oktober fra 09.00 - 12.00.

Sakspapirer/referat publisert her.

Program

09.00 - 10.15 Konsortiemøte

10.15 - 10.30 Pause

10.30 - 12.00 Faglig del

 • Bolk og pensumlistesystem – oppdatering om pilotprosjektet v/Kopinor og UiB
 • Status fra Unit
  • Generell status
  • Universell utforming
  • Status FS-konverter
  • Oria og Leganto integrasjon – oppdatering
 • Avslutning, diskusjon, åpen runde

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter