Møte 5/2020 i tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet


Onsdag 21. oktober kl. 14:00-16:00. Videomøte.

Agenda

Utfyllende agenda (PDF)

Sak

Tema

Saks-type

23

Godkjenning av dagsorden og saker til eventuelt

V

24

Første utkast til 3-årig veikart og budsjett D
25

Status Ocre-avtale

O
26 Nettilknytning: Behovskartlegging og kravstilling O
27 Eventuelt  

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter