Kontakt ossKontaktinformasjon

Telefon:    +47 73 98 40 40
E-post: postmottak@unit.no

Besøk Samordna opptak for kontaktinformasjon om denne tjenesten. 

 

For brukerstøtte

Tjeneste/område

Kontakt

Alma biblioteksystem

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Bestillings- og fakturasystem

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

BIRD - lagre og dele forskningsdata

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Brage - åpent vitenarkiv

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Cristin

E-post: support@cristin.no

DataCite DOI - gjør forskningsdata mer synlige

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

E-post: support@unit.no

Datauttrekk fra felles studentsystem (FS-konnektor)

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

Datavarehus

E-post: dv@unit.no

Digital eksamen

Tlf: 73 98 40 40

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested.

Support for eksamensadministratorer: kontakt@unit.no. Generelle henvendelser om tjenesten: digeks@unit.no.

Digitalt studentbevis

E-post: studentbevis@unit.no

DLR - Digitale Læringsressurser

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

 

Dokumentasjonsforvaltning - Public 360

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

EpN - Emneplanlegging på nett

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte fs-sekretariat@unit.no

EVUweb

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte fs-sekretariat@unit.no

Fagpersonweb

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte fs-sekretariat@unit.no

Felles klagenemnd

Se nettside for Felles klagenemnd

Felles studentsystem (FS)

E-post: fs-sekretariat@unit.no

Filesender

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

Forelesningsopptak, komplett system - Mediaside / Kaltura

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

GAUS

E-post: fs-sekretariat@unit.no

Innk​jøp og rammeavtaler

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

Tilgang til IP-TV

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

Leganto pensumlistesystem

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Lisensavtalar for elektroniske forskingsressursar

E-post: lisensavtaler@unit.no

Læringsplattformer (LMS)

Tlf: 73 98 40 40

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte lms@unit.no

Lønn- og personalsystem (LPS)

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

MOOC - plattformer og portal

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Nasjonal klagenemnd

Tlf: 21 49 56 09

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Tlf: 21 49 56 09

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Tlf: 21 49 56 09

Nomination

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte fs-sekretariat@unit.no

Open tilgang (open access)

 

Oria søketjeneste

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Personlig lagring og deling av filer

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

Plagiatkontroll

Tlf: 73 98 40 40

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte: kontakt@unit.no

Rekrutteringssystem - JobbNorge

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

RUST - Register for utestengte studenter

E-post: fs-sekretariat@unit.no

Samordna opptak

Tlf: 21 49 56 09 (Samordna opptak)

Studentweb

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte fs-sekretariat@unit.no

Søknadsweb

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte fs-sekretariat@unit.no

Time-/romplanleggingsverktøy

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

Unit4 ERP (UBW/Agresso) – Økonomisystem

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

Unit Feide-hotell

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Verktøy for gjennomføring av konkurranser

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

Vitnemålsportalen

E-post: vitnemalsportalen@unit.no

Webmøter

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@unit.no

 

 

Besøksadresse: Hovedkontor i Abels gate 5A, Teknobyen i Trondheim, og avdelingskontor i Fridtjof Nansens vei 19 på Majorstua i Oslo.

Postadresse: Abels gate 5A, 7030 TRONDHEIM

Organisasjonsnummer: 919 477 822

Fakturaadresse:

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

EHF-faktura: NO919477822

Leverandøren må merke faktura med brukernavn til den som skal godkjenne faktura.

Vi har ikke anledning til å motta fakturaer på e-post. Eventuelle spørsmål ang. faktura sendes på e-post til okonomi@unit.no.

Mediekontakt:

Henvendelser fra media rettes til kommunikasjon. Sjekk også vårt pressserom på MyNewsDesk.

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter