Suppleringsopptak til høyere utdanning


Samordna opptak sendte i hovedopptaket for 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. 70 731 (65,5 %) av disse har takket ja til studieplass innen fristen 24. juli.

Foto: Shutterstock

Samordna opptak sendte i hovedopptaket for 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. Av disse har 70 731 (65,5 %) takket ja til studieplass innen fristen 24. juli. I 2019 svarte 66 045 (65,4 %) av søkerne ja til det tilbudet de hadde fått om studieplass.

Suppleringsopptak med svarfrist 1. august

Etter hovedopptaket kjøres det et suppleringsopptak for søkere som har fått nytt tilbud eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket. Frist for å svare på suppleringsopptaket er 1. august.
Opptakstallene offentliggjøres etter suppleringsopptaket 3. august kl. 12:00 på nettsidene til Samordna opptak: https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2020/

Etterfyllingsopptak

Til enkelte studier kan universitetene og høgskolene etterfylle studieplasser fra ca. 4. august og utover. I etterfyllingsopptaket blir det lagt ut svar bare til de som får nytt tilbud.

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om søking og opptak til høyere utdanning får du ved å kontakte lærestedene eller Samordna opptak.

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter