Tjenesterådene er konstituert og i gang


Tjenesterådene skal forvalte og videreutvikle fellestjenester i UH-sektoren, i tråd med digitaliseringsstrategien og sektorenes behov og rammer.

Digitaliseringsstyret for digitalisering i høyere utdanning og forskning vedtok i januar i år en modell for å sikre medvirkning i forvaltning og videreutvikling av de eksisterende fellestjenestene i sektoren. Modellen samspiller med den etablerte styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

En konsekvens av dette er etableringen av tjenesterådene for UH-sektoren den 26. mai. Deltakerne i tjenesterådene består av representanter fra relevante institusjoner og Unit, her kan du se hvem som er deltakere: https://www.unit.no/tjenesterad-uh-sektoren

Rådene skal sikre medvirkning i forvaltning og videreutvikling av de eksisterende fellestjenestene innenfor fagområdene studieadministrasjon, undervisning, forskning, administrasjon og infrastruktur og informasjonssikkerhet i sektoren. Tjenesterådene er rådgivende og gir primært råd til fagutvalgene.


Mer om de forskjellige tjenesterådene, mandat og bakgrunn for opprettelsen.
 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter