Klagenemnder


Alle institusjoner under universitets- og høyskoleloven er pålagt å ha en egen klagenemnd. Unit hadde sekretariatsfunksjon for flere av Kunnskapsdepartementets klagenemnder fram til 1.7.2021, da ansvaret ble overført til HK-dir.