Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 2020

Veien mot 2030 - digital konferanse 26. - 28. mai

Hvordan kan vi gjennom digitalisering og tjenesteutvikling skape fremtidsrettede løsninger som møter forventninger fra forskere, studenter, politikere og institusjoner knyttet til livslang læring, studentmobilitet, bærekraft og arbeidslivsrelevans?
Hvordan gjør vi forskningsdata tilgjengelig, samtidig som sikkerhet og integritet ivaretas?
Disse spørsmålene og mange flere står på programmet når Unit inviterer til digital konferanse 26. - 28. mai.

Konferansen retter seg mot ledere, beslutningstakere og andre i administrative og vitenskapelige stillinger som er opptatte av å skape de beste rammebetingelsene og støttefunksjonene for norsk forskning og høyere utdanning.

I løpet av dagene skal vi diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet.

Program

Vi jobber med å tilpasse programmet til det digitale formatet, og kommer med flere detaljer om konferansen, programmet og tidspunkter så snart det er avklart.

Hold av datoene!

Date and time:

From: 26. May, 2020, at 00:00
To: 28. May, 2020, at 00:00

Organizer:

In collaboration with:

Logo, Digitaliseringsdirektoratet