Møte 8/2019 i fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte


Mandag 16.12.2020 kl. 08:00-10:00. Videomøte

Sak

Type sak

Tema 

Vedlegg

1

V-sak

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte 22.10.2019

 

2

O-sak

Referat fra Digitaliseringsstyret 20.11.19, relevante saker 

 

3 D-sak

Konseptutredning beslutningsstøtte 

Prosjektforslag Konseptutredning versjon 0.9
4 D-sak

Styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester 

 
5 V-sak

Møteplan 2020 

Møte 1: 23. mars kl 10-16, fysisk møte, vedtatt 22.10.2019 

Møte 2: 26. mai kl 12 – 16, fysisk møte ifb digitaliseringskonferansen, forslag 

Møte 3: 12. august kl 09-11, videokonferanse, forslag, ikke besluttet 

Møte 4: 19. Oktober kl 09-11, videokonferanse, vedtatt 22.10.2019 

 
6   Eventuelt  

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter