Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 2020

konferansesal med mange deltakere, sett fra bak i salen.
Veien mot 2030

Hvordan kan vi gjennom digitalisering og tjenesteutvikling skape fremtidsrettede løsninger som møter forventninger fra forskere, studenter, politikere og institusjoner knyttet til livslang læring, studentmobilitet, bærekraft og arbeidslivsrelevans? Hvordan gjør vi forskningsdata tilgjengelig, samtidig som sikkerhet og integritet ivaretas?
Disse spørsmålene og mange flere står på programmet når Unit inviterer til konferanse på Scandic Lerkendal i Trondheim 27. - 28. mai .


Dagen før konferansen arrangeres møte- og nettverksdag for alle som sitter i styrer, råd og utvalg tilknyttet Unit.

Sees vi der?

Konferansen for deg som er opptatt av digitalisering og gode fellestjenester

Konferansen er en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet.

Konferansen retter seg mot ledere, beslutningstakere og andre i administrative og vitenskapelige stillinger som er opptatte av å skape de beste rammebetingelsene og støttefunksjonene for norsk forskning og høyere utdanning. Dette gjør vi for at forskere, undervisere og studenter får de beste forutsetningene for å konsentrere seg om sine oppgaver - forskning, undervisning, formidling og læring.

Gjennom to dager skal vi utveksle erfaringer og meninger, lære av hverandre og se fremover sammen. Konferansen skal sette digitalisering på dagsorden i forskning og høyere utdanning, være en verdifull nettverksarena, samt bidra til å mobilisere institusjonene og ansatte til gjennomføring av tiltak og prosjekter. 

Møte- og nettverksdag tirsdag 26. mai

Som opptakt til konferansen inviterer vi alle styrer, prioriteringsråd, konsortier, fagutvalg og andre organer tilknyttet Unit til møte- og nettverksdag på Scandic Lerkendal.

Dette blir en unik nettverksarena med mulighet for gode fellesmøter og plenumsopplegg hvor ulike styrer og utvalg kan møtes og utveksle erfaringer, idéer og etablere tettere samarbeid.

Program

Programmet er under oppdatering, og oppdateres med detaljer om foredrag, foredragsholdere og parallellsesjoner.

Date and time:

From: 27. May, 2020, at 09:00
To: 28. May, 2020, at 15:00

Place:

Scandic Lerkendal, Trondheim
Vis i kart
Se program

Organizer:

In collaboration with:

Tuesday 26.May

10:00 - 16:30
26. May

Møte- og nettverksdag

.
18:00 - 21:30
26. May

Åpningstreff på NTNU

Tirsdag ettermiddag inviterer vi alle som ankommer tidlig til Trondheim og deltakere på møte- og nettverksdagen til sosial samling med mat og spennende faglig påfyll hos NTNU. I tillegg til god mat og drikke serverer vi blant annet rykende fersk forskning på digitalisering og teknologi, studenten...
NTNU Gløshaugen
.

Wednesday 27.May

09:00 - 10:00
27. May

Åpning av konferansen

Åpning 

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Aase Marthe Johansen Horrigmo og direktør for Unit Roar Olsen 

 

.
10:00 - 10:30
27. May

Pause

.
10:30 - 11:30
27. May

Plenum

Offisiell premiere Arbeidslivsportalen

OsloMet og Unit i samarbeid med sektoren

Scenario 2030 for høyere utdanning

Jan Martin Lowendahl, Distinguished VP Analyst Gartner Research

.
11:30 - 12:30
27. May

Lunsj

.
12:30 - 13:00
27. May

Teknologi

Microdata SSB/NSD?

Prosjektleder Microdata, Rune Gløersen, SSB

Muliggjørende plattform

Foredragsholder ikke bekreftet

.

Utdanning

Handlingsplanen

Sesjonen ledes av avdelingsdirektør Marianne Øhrn Johannessen, UiA

.

Administrasjon

Fremtidens administrative system

Introduksjon ved distinguished VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research, og diskusjon.

Tema ikke bekreftet

.

Forskning

Bruk av kunstig intelligens i helsesektoren

Foredragsholder ikke bekreftet

Forskerplattformen

- sikkert samarbeid om forskningsdata. Gard Thomassen, UiO

.
13:30 - 14:00
27. May

Pause

.
14:00 - 15:00
27. May

Utdanning

Foredrag ikke bekreftet

.

Teknologi

De 10 viktigste teknologitrendene for høyere utdanning
 

Introduksjon ved distinguished VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research

.

Administrasjon

Digitalisering


- hva har UiA lykkes med?  IT-direktør Tord Tjeldnes, UiA

 

 

.

Forskning

Handlingsplanen


- presentasjon av prosjekter prioritert i 2020 + viktigste nye foreslåtte.

Diskusjon på basis av presentasjoner. 

Sesjonen ledes av direktør Johanne Raade Universitetsbiblioteket UiT

.
15:00 - 15:30
27. May

Pause

.
15:30 - 16:30
27. May

Teknologi

Foredrag ikke bekreftet

.

Utdanning

Hva er konsekvensen av de nye formene for læring som «online, outsorced og on-demand»?

Diskusjon.

Introduksjon ved distinguished VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research

Program for den gode studentopplevelsen

OsloMet

.

Administrasjon

Bedre innsikt i økonomi og effektivisering

 Avdelingsdirektør Hakan Narci, Direktoratet for økonomistyring

Kunstig intelligens

Dr. Christian Guttmann, TietoEVRY

.

Forskning

Helseanalyseplattformen/Plattform for gjenbruk av data om norsk forskning

Marianne Braaten, Direktoratet for e-helse

Plattform for gjenbruk av data om norsk forskning

- Cristin og Nasjonalt vitenarkiv

.
18:30 - 21:30
27. May

Middag

Festmiddag på Scandic Lerkendal.

.

Thursday 28.May

07:00 - 08:00
28. May

Morgentrim

For alle morgenfugler som liker en aktiv start på dagen!

.
09:00 - 09:30
28. May

Live podcast

Fine Folk.

Marianne Danielsen, byråleder for Engasjert Byrå, møter prosjektdirektør for campusutvikling NTNU, Merete Kvidal. Hvordan påvirker mulighetene i digitalisering og krav til bærekraftige løsninger ny campus ved NTNU?

.
09:30 - 10:00
28. May

Plenumssesjon

Mer info kommer.

.
10:00 - 10:30
28. May

Pause

.
10:30 - 11:30
28. May

Den store debatten: Veien mot 2030

Vi inviterer sentrale aktører fra Kunnskaps-Norge til å debattere hvor veien går videre de neste 10 årene.

Debattleder: Tone Sofie Aglen VG
11:30 - 12:30
28. May

Lunsj

.
12:30 - 13:30
28. May

Forskning

NSD - Digitale, API-baserte forskerverktøy for datahåndteringsplaner 

Foredragsholder ikke bekreftet

NSD - Norsk senter for forskningsdata

Foredragsholder ikke bekreftet

.

Teknologi

Kunstig intelligens

Foredrag og foredragsholder ikke bekreftet

.

Utdanning

Reguleringer som virkemidler for digitalisering i høyere utdanning?

NOKUT

Studentenes bruk av digitale hjelpemidler. I hvilken grad oppfatter studentene at det bidrar til mer studentaktiv læring?

NOKUT

.

Administrasjon

Hvilke gevinster gir BOTT-programmet for nye administrative løsninger og hvordan skal gevinstene realiseres? Programleder Jan Petter Abelsen (ikke bekreftet) Status for BOTT-prosjektene Økonomi og Lønn og Sak og Arkiv Prosjektleder BOTT ØL Cecilie Ohm og prosjektleder Hege Knotten Bott SA (...
.
13:30 - 14:00
28. May

Pause

.
14:00 - 15:00
28. May

Administrasjon

Digital Campus ved bruk av FS-data og andre administrative data Digitalt Campus-prosjektet har bidratt til en enklere hverdag for studenter og ansatte ved UiS. John William Viflot, direktør for virksomhetsstyring og –utvikling, UiS Fremtidens arkitektur og løsning for beslutningsstøtte U...
.

Forskning

Hvordan gjøre forskningsdata FAIR? Prinsipper, praksis og case, NSD - Norsk senter for forskningsdata Hvordan lede åpen forskning? Implementering av DORA i praksis Sesjonen ledes av Kenneth Ruud, UiT Status for åpne publikasjoner i Norge Hvordan kan lederne bidra? Nina Karlstrøm, U...
.

Teknologi

Handlingsplanen

Sesjonen ledes av IT-direktør Tore Burheim, UiB

.

Utdanning

LMS som muliggjørende plattform i det digitale læringsmiljøet

Kristian Joakim Ludvigsen USN  (ikke bekreftet)

.

Useful information

Address

Scandic Lerkendal, Trondheim

Contact

Feel free to email us if you have any questions