The BIBSYS Conference 2020

Photo: Mattis Daae
Inform - inspire- and challenge

The BIBSYS Conference is an annual meeting place for stakeholders within the BIBSYS Consortia. The conference is a place for learning and exchanging experiences in fields related to Unit’s library services.

Our goal is to inform - inspire - and challenge our attendees to make the right choices and be a relevant actor at their institution and in the consortia.

The program is developed in cooperation with candidates from Norwegian Universities and Colleges.

The Bibsys conference is being carried out as planned

Unit, as organizer of the Bibsys Conference on March 9-11 2020 has, according to advice from the Institute of Public Health, been in contact with the municipal superior in Trondheim municipality regarding the conduct of the conference in accordance with possible spreading of the Corona virus. The municipality has assessed as follows:

Based on the advice and recommendations that are available now, and we must emphasize now - Friday March 6th at 1.40 pm, this conference can be conducted as planned.

Recommendations may change if new guidelines are laid down by central health authorities, or there are development of the infection situation in Trondheim. The conference is held in a hotel with good facilities to ensure good hand hygiene.

The municipality superior assumes that registered participants who meet the following criteria will NOT meet at the conference:

  • People with acute respiratory tract infection with at least one of the following symptoms: cough, shortness of breath, fever.
  • People who during the last 14 days meet at least one of the following criteria:

The Institute of Public Health also recommends that people with underlying illness(es) consider the necessity of participating in a major event (several hundred participants).

Any changes to this status will be updated on this conference website continuously.

 

Date and time:

From: 9. March, 2020, at 10:00
To: 11. March, 2020, at 15:00

Place:

Clarion Hotel & Congress
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim
Vis i kart
Se program

Organizer:

Sponsor:

Monday 9.March

10:00 - 12:30
9. March

Internt møte for konsortiedeltakere (Lisensavtaler og åpen tilgang)

Åpent for administratorer av lisensavtaler via Unit 

Unit Lisensavtaler og åpen tilgang

Kurs i Alma Analytics - heldagskurs 9. mars fra 10:00-16:00

Innføring i Alma Analytics - Kurs holdt i regi av arbeidsgruppen for Fulfillment. Maks 25 deltakere. Samme kurs som er avholdt ved UiO tidligere.

Andromeda
Arbeidsgruppen for Fulfillment
12:30 - 13:30
9. March

Lunsj

Hotellets spiseareal 1. etasje
Clarion Hotel & Congress
13:30 - 17:00
9. March

Lisenser og åpen publisering basert på en ferdigstilt utredning

Åpent for alle

Unit Lisensavtaler og åpen tilgang

Bibliotekets rolle som forlegger for åpne vitenskapelige publikasjoner

Åpent for alle

Unit Lisensavtaler og åpen tilgang
17:00 - 19:00
9. March

Mingling med tapas i hotellets foajé

Clarion Hotel & Congress
.

Tuesday 10.March

10:00 - 10:05
10. March

Åpning og kunstnerisk innslag

Åpning av BIBSYS-konferansen med kunstnerisk innslag

Cosmos hovedsal (A+B)
.
10:05 - 11:30
10. March

Åpningsplenum med Unit

Cosmos hovedsal (A+B)
Unit
11:30 - 12:00
10. March

Pause

Utstillerarealet
12:00 - 13:00
10. March
13:00 - 14:00
10. March

Lunsj

Lunsj serveres, og man kan besøke utstillere.

Hotellets spiseareal 1. etasje.
14:00 - 14:40
10. March

BOTT: Stairway to Heaven eller Highway to Hell

De fire «gamle» universitetsbibliotekene – BOTT (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø) har samarbeidet i mange år, og gjennom de siste 3-4 årene har samarbeidet blitt stadig tettere med blant annet felles anbud på leveranse av bok- og tidsskrifttjenester og forhandling og administrasjon av forlagsavtal...
Cosmos 3C
Karin Ytterlid og Ståle Sand Kalkvik

Nytt og nyttig fra Cristin

Cristin er det nasjonale forskningsinformasjonssystemet i Norge, der deltakende institusjoner fra flere forskningssektorer kan koble prosjekter, forskere og forskningsresultater sammen på en enkel måte. Målet for Cristin er å gi et godt overblikk over norsk forskning, og å bidra til forenkling av fo...
Cosmos 3D
Marit Henningsen

Nasjonalbibliotekets tilbud og tjenester

Pliktavleveringen er utgangspunktet for hele Nasjonalbiblioteket samling, og mange av tjenestene våre baserer seg på nettopp dette materialet. Endringene i loven om pliktavlevering var gjeldende fra 1. juni 2016. Forskriftene fra 1. juli 2018. Hva vil endringene bety? Og hvordan kan det gis tilga...
Cosmos 3A og 3B
Inger Stenersen

RDA i praksis

Hvordan bruke RDA Toolkit i praktisk katalogisering? En praktisk tilnærming, hvor vi ser på hvordan vi kan orientere oss i RDA Toolkit.

Cosmos 1A og 1B
Hanna Elise Hansen og Ane Solvik Grydeland
14:45 - 15:30
10. March

RIMMF – et katalogiseringsverktøy for å forstå RDA.

RIMMF (RDA In Many Metadata Formats) er et gratis katalogiseringsverktøy som gjør det lettere å forstå RDA både visuelt og konseptuelt. I RIMMF bruker man ikke MARC21, og det blir lettere å se hvordan RDA-regelverket får sin praktiske utforming i katalogen. Presentasjonen vil demonstrere programmet,...
Cosmos 3D
Johan A. S. Jørgensen

Erfaringer med Leganto - 2 år etter!

Pensumlistesystemet Leganto har vært i bruk i nesten 2 år og Høgskulen på Vestlandet og Nord universitet forteller om sine erfaringer fra innføringen av systemet og hvilke effekter de ser systemet gir.

Cosmos 3C
Christoffer Naustdal og Ingrid Eggen

Hvordan tenker Alma? Logistikken bak utlånet

Har du lurt på hvorfor Alma oppfører seg som hun gjør? Hvorfor kan brukerne bestille noe i Oria, men plutselig ikke få lånt boka? Denne presentasjonen er en reise i Almas regelverk og logiske kretser. Hver låner sin bok og hver bok sin låner. Og ikke minst; hver bok sin lokasjon, policy og regelsett...
Cosmos 1A og 1B
Geir Nordanger

Avtaler om åpen publisering med "de fire store": Hva innebærer det egentlig, og hva bør biblioteket vite?

I 2019 forhandlet Unit lisensavtaler og åpen tilgang fram avtaler om åpen publisering med fire av de største utgiverne av forskningsartikler: Elsevier, Wiley, Springer og Taylor & Francis. Denne såkalte “road to transition” -- altså veien til åpen publisering –  er resultat  av  i...
Cosmos 3A og 3B
Nils Andenæs og Tore Nilsen
15:30 - 16:00
10. March

Pause

Utstillerarealet
16:00 - 16:40
10. March

Central Discovery Index - hva, hvorfor og hvordan?

I 2020 blir Primo Central Index (PCI) erstattet av Central Discovery Index (CDI). Hva betyr dette i praksis? Hva er nytt og hva må gjøres? Hvilke slags kriterier skal/kan man legge til grunn for å velge hvilke kilder man skal aktivere for søk i Oria?

Cosmos 3C
Asbjørn Risan, Unit og Katrine Aronsen, NTNU

ROTA: Automatisk lokalisering av bøker og artikler i fjernlånet, Del I

Workshop som belyser skal belyse følgende tema: Partner-locate på borrower-siden (med ROTA), tittel/portfolio locate på lending siden med auto-reject og riktig konfigurering av materiale som er unntatt fjernlån. Sistnevnte vil hjelpe Oria Fjernlån og Biblioteksøk

Cosmos 3A og 3B
Erling Fossan og arbeidsgruppen for Fulfillment

Prosjekt-standup

Vi inviterer til presentasjon av prosjekter fra din institusjon, hvor dere kan dele erfaringer og resultater med andre i konsortiet. Det vil bli mulighet for å reservere plass til å presentere ved utstillerstanden til arbeidsgruppene på forhånd.

AVLYST
Arbeidsgruppene

Håndtering av E-ressurser i Alma

Basert på henvendelser Unit har fått inn til brukerstøtte viser vi: - Slik aktiverer du en pakke - Slik aktiverer du en enkelttittel - Slik legger du inn lokal beholdning på en aktivert tittel - Slik aktiverer du titler fra CZ via Excel-fil - Slik oppdaterer du en CZ-pakke med lokal beholdnin...
Cosmos 1A og 1B
Anita Ellerås og Ingrid Mogset
16:45 - 17:30
10. March

Hylleklare bøker

Aalborg universitetsbibliotek har i flere år kjøpt hylleklare bøker fra to ulike leverandører. Bøkene er ferdig katalogisert og merket og i prinsippet helt hylleklare når de kommer til biblioteket. I denne sesjonen får vi høre om bibliotekets erfaringer med hylleklare bøker. Biblioteket har tidliger...
Cosmos 3D
Niels Jørgen Blaabjerg og Ingrid Berntsen

Primo Analytics - fabelrapporter og hvor de er å finne!

I Primo analytics kan man hente ut statistikk og rapporter om søkeadferden og aktiviteten i Oria. Emmanuelle Dabin fra teamet for sluttbrukerrettede tjenester i Unit informerer om hvilke data som er tilgjengelige, hvilke standardrapporter som finnes og hvordan du setter opp din egen rapport. Det er ...
Cosmos 3C
Emmanuelle Dabin

ROTA: Automatisk lokalisering av bøker og artikler i fjernlånet, Del II

Workshop som belyser skal belyse følgende tema: Partner-locate på borrower-siden (med ROTA), tittel/portfolio locate på lending siden med auto-reject og riktig konfigurering av materiale som er unntatt fjernlån. Sistnevnte vil hjelpe Oria Fjernlån og Biblioteksøk

Cosmos 3A og 3B
Erling Fossan og abeidsgruppen for Fulfillment

Finn studentane eigentleg fram på nettsidene våre?

Hausten 2019 gjennomførte biblioteket ved HVL ei undersøking av nettsidene. 21 studentar utførte 13 oppgåver som spegla behov som dei fleste vil møte i løpet av studieperioden. Vi fekk då eit innblikk i korleis dei finn fram og kva dei hadde problem med å finne. Sjølv om alle i prinsippet sa at side...
Cosmos 1A og 1B
Christoffer Naustdal
17:35 - 18:30
10. March

Bibliotekledermøte

Agenda for møtet: 17.35-18.15: Styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning, seksjonsleder Kristin Selvaag og avdelingsdirektør Frode Arntsen, begge Unit. 18.15-18.20: Kort innledning om diskusjoner i Rådgivende gruppe, leder i Rådgivende gruppe Håvard Kolle Riis, Univ...
Cosmos 3D
Unit

Møte i pensumlistekonsortiet

Cosmos 3A og 3B
Unit
19:00 - 21:00
10. March

Felles middag

Vi starter med aperitiff kl 1900 før felles middag i Cosmos hovedsal kl 1930.

Cosmos hovedsal (A+B)
Clarion Hotel & Congress

Wednesday 11.March

08:45 - 09:30
11. March

Fakturaer i ulike valutaer – utfordringer, tips og mulige løsninger.

Våren 2019 innså Handelshøyskolen BI viktigheten av å ha korrekt og dokumentert informasjon om originalpriser i Alma. I forbindelse med fornyelse av abonnement og reforhandlinger av lisenser var det behov for å kunne dokumentere prisøkninger og Cost-usage over flere år. Fra å ha de fleste PO-Line...
Cosmos 3C
Anita Bergsvenkerud, Bente Svendsen og Ulla Nørgaard Oulie

Metadatakvalitet i konsortiet, Del I

Gjennom faglige innledninger og diskusjoner ønsker vi å øke bevisstheten rundt metadata-kvaliteten i katalogen. Temaer som blir tatt opp er retningslinjene for konsortiets felles klassifikasjon, bruk av emneord i respektive felt og hvordan man går frem for å unngå å opprette eller importere dublette...
Cosmos 1A og 1B
Unni Knutsen og arbeidsgruppen for Resource Management

Using Get It Now to fulfill patron requests for unsubscribed journal articles

Adopted by over 400 academic institutions around the world and 33 institutions in the Nordic countries, Get It Now from Copyright Clearance Center (CCC) provides the rapid delivery of unsubscribed journal content 24/7 from over 18,000 leading journals. In this session we will provide an overview of ...
Cosmos 3D
Tim Bowen og Frode Nilsen

Brukerhåndtering i Alma

Hva er status for utfasingen av BIM, og hvilke alternative løsninger benyttes av institusjonene for å håndtere import av ansatte, studenter og drop-in-brukere? Er vi i mål, eller er det noe som gjenstår for å få brukerhåndteringen på plass? Denne sesjonens innhold og karakter vil bli klarere etter h...
Cosmos 3A og 3B
Eirik Endal & Audun Skorstad
09:35 - 10:20
11. March

EDI og RTA. To veier fra bibliotek til leverandør - og tilbake igjen

Universitetsbiblioteket ved UiT - Norges arktiske universitet bruker EDI (Electronic Data Interchange) for å sende bestillinger fra Alma direkte til sine hovedleverandørers system, og vil vise hvordan funksjonen «Manage EDI Tasks» i Alma brukes for tilbakemeldinger (EDI responses) om PO Lines. Un...
Cosmos 3C
Maria Askheimer og Inger Line Mæland

Metadatakvalitet i konsortiet, Del II

Gjennom faglige innledninger og diskusjoner ønsker vi å øke bevisstheten rundt metadata-kvaliteten i katalogen. Temaer som blir tatt opp er retningslinjene for konsortiets felles klassifikasjon, bruk av emneord i respektive felt og hvordan man går frem for å unngå å opprette eller importere dublette...
Cosmos 1A og 1B
Unni Knutsen og arbeidsgruppen for Resource Management

Robotløsning (RPA) for effektivisering av arbeidsprosesser på UBO

UBO har tatt i bruk robotløsning for å effektivisere rettighetsklarering i DUO vitenarkiv. Robotisk prosessautomatisering (RPA) er å observere hvordan brukere utfører standardiserte oppgaver i ulike brukergrensesnitt og deretter automatisere disse ved å gjenta oppgavene i en automatiseringsprogramva...
Cossmos 3A og 3B
Elin Frøshaug
10:20 - 10:50
11. March

Pause

Utstillerarealet
10:50 - 11:35
11. March

Akkvisisjon-timen

Arbeidsgruppen for akkvisisjon legger opp til en uhøytidelig, interaktiv sesjon der arbeidsgruppen både svarer på spørsmål og stiller spørsmål. Ta med smarttelefon/nettbrett/laptop til sesjonen for å kunne bidra. Vi ønsker å finne ut mer om hvordan konsortiedeltakerne bruker akkvisisjonsmodulen og d...
Cosmos 3C
Arbeidsgruppen for Akkvisisjon

Oria-timen

Arbeidsgruppen for Oria går i dybden på søkeoppsett i Oria. Hva er de, hvordan fungerer de og hvilke effekter kan det ha? Arbeidsgruppen vil også gå igjennom de innsendte spørsmålene fra konsortiet.   Du kan sende inn spørsmål på forhånd her. ...
Cosmos 3D
Arbeidsgruppen for Oria

Fulfillment-timen

Flerdelt sesjon der arbeidsgruppen for fulfillment belyser ulike tema. VI vil svare på spørsmål fra dere, ha en presentasjon av Wikien og vårt innhold der, vise hva vi som gruppe har gjennomført og fått gjennomslag for på vegne av konsortiet og viser riktige stengerutiner av fjernlånet i.f.m. sommer...
Cosmos 1A og 1B
Arbeidsgruppen for Fulfillment

Resource Management-timen

Spørsmål og svar med arbeidsgruppen for Resource Management. Du kan sende inn spørsmål på forhånd her.

Cosmos 3A og 3B
Arbeidsgruppen for Resource Management
11:35 - 12:35
11. March

Lunsj

Lunsj serveres, og man kan besøke utstillere.

Hotellets spiseareal 1. etasje.
12:35 - 13:20
11. March

Ny bibliotekarutdanning ved OsloMet: Status og bakgrunn

Fra høsten 2020 fases det inn en helt ny programplan for det tradisjonelle bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet. Den nye programplanen representerer vesentlige endringer i studieforløpet, og er et forsøk på å tilpasse bibliotekarutdanningen behov og utviklingstrekk i pro...
Cosmos 3C
Kim Tallerås

It's a dirty job, but somebodys gotta do it: Sett og jobbkjøring for å rydde i Alma.

Manuelt arbeid tar lang tid og man gjør fort feil. Denne sesjonen ser på hvordan bruke jobbkjøring i Alma, basert på sett fra søk eller Analytics for å jobbe mer effektivt. Jobber kan brukes for å rydde i samlinger, oppdatere brukere og mye mer. Jobber kan brukes for å gjennomføre prosjekter, eller ...
Cosmos 1A og 1B
Cathrine Fjeldstad

Pensumlistesystem og Bolk + Integrasjon med Leganto på eksterne nettsider

Del 1 (ca 20 minutter): Kopinor informerer om status for arbeidet med integrasjon mellom pensumlistesystemer og Bolk og en foreløpig rapport fra arbeidet til arbeidsgruppen de har nedsatt. Denne sesjonen er en oppfølging fra forrige BIBSYS-konferanse og innlegget på konsortiemøte i pensumlistekonsor...
Cosmos 3A og 3B
Kopinor og Høgskolen i Volda

Counter 5 – nesten brukandes

Den nyeste versjonen av COUNTER-standarden for elektroniske biblioteksressurser ble lansert i 2019. Full implementering av COUNTER 5 løser mange av problemene med ulik registreringspraksis og over-aggregert statistikk vi kjenner fra tidligere. Dette muliggjør langt mer presise analyser. Dog viser er...
Cosmos 3D
Henrik Karlstrøm
13:20 - 13:50
11. March

Nasjonalt vitenarkiv

Nasjonalt Vitenarkiv – status på prosjektet Bakgrunnen for prosjektet er utredningen av nasjonalt vitenarkiv som hadde utspring i Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler som ble lansert av regjeringen 22.august 2017. Retningslinje nummer 2 er grunnlaget for u...
Cosmos hovedsal (A+B)
Terje Hellesvik
13:50 - 14:05
11. March

Pause

Utstillerarealet
14:05 - 14:50
11. March
14:50 - 15:00
11. March

Avslutning og vel hjem

Unit

Videoes of lectures

Alma Roadmap

Presentations

Useful information

Address

Clarion Hotel & Congress
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Contact

Feel free to email us if you have any questions