Dropbox


Dropbox baserer lagring av egne dokumenter (egne dokumenter, eller dokumenter som skal deles med noen få) på klient og web-delen i Dropbox.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Løsningen tillater lagring, deling, versjonskontroll og samskriving. Alle filer og mapper som lagres i Dropbox for Education er private, med mindre de deles med andre. Du kan for eksempel enkelt dele en fil eller mappe med alle i organisasjonen ved å plassere den i mappen Del med alle eller dele enkeltfiler med andre utenfor organisasjonen. Filer man har i Dropbox kan synkroniseres ned på egen PC (for off-line bruk). Dette gjøres via en egen klient. Det er mulig å velge hvilke mapper og filer som synkroniseres ned. Løsningen har foreløpig ingen grense for antall filer eller total størrelse.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Alle sluttbrukere i UH-sektoren

Forutsetninger: 

Formåls- og hjemmelsvurdering: Tilpasset mal . Se juridisk veileder for mer informasjon

Rammeavtale: kontakt UH-sky

Databehandleravtale: del av avtalevilkår for rammeavtale. 

ROS: se ROS-profil for tjenesten, og vår ROS-veileder. Det er også gjennomført ROS ved innføring hos virksomheter i sektoren, kontakt UH-sky for tilgang.

Det er mulig å knytte tjenesten til innlogging gjennom Feide.

Universell Utforming: Med bakgrunn i unntak for IKT-løsninger i arbeidslivet/ virksomhetsinternt system, er denne tjenesten ikke omfattet av krav om universell utforming. Dersom tjenesten skal tilbys allment til elever og studenter, må det gjøres en vurdering av tjenesten mot kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Ta kontakt med UH-sky for mer informasjon.

https://www.dropbox.com

Kostnad: 

Tjenesten er priset pr bruker

Bestillingsinformasjon: 

Inntil videre kontakt UH-Sky for bestilling

Support: 

Gjennom avtalen med Dropbox har sektoren tilgang til support for bl.a. hjelp til gjenoppretting av dokumenter. Det er viktig å understreke at uten Premier support (betalbar tjeneste) jobber Dropbox etter ”best effort” prinsippet, dvs ingen garantier på tidsbruk eller ferdigstillelse.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter