Videre planer for DLR


Arbeidet med DLR har pågått siden LOR-utredningen i 2019. Der ble det slått fast at en egenutviklet LOR (learning object repository) var det beste alternative for å legge til rette for deling og gjenbruk i UH-sektoren i Norge, og hindre at læringsressurser forsvant som følge av «lock in» problematikk ved bytte av læringsplattformer.

Våren 2020 bevilget Kunnskapsdepartementet midler til å starte videreutvikling av tjenesten, og for alvor få innført DLR i sektoren. Dette førte blant annet til et stort løft på brukergrensesnittet, for å gjøre publisering og søk enklere og mer intuitivt. Likevel vil det fremover være behov for mer løft i årene fremover, særlig for å håndtere forbedringsønsker som følge av flere medlemsinstitusjoner. 

Blant planene som ligger klare er å utvikle og forbedre integrasjoner til læringsplattformer og videoplattformer, som benyttes av sektoren. Det siste året har det blitt utviklet integrasjoner til Kaltura og Panopto, men det vil kreve forbedring for å gjøre samspillet mellom tjenestene smertefritt. 

Det finnes også planer om å tilby versjonskontroll på ressurser, og ytterligere modernisere backend. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter