Om DLR


Digitale Læringsressurser, DLR, er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. Læringsressursene kan benyttes der du har behov for dem til enhver tid. Det er ikke behov for å huske hvor de er lagret – de er enkelt søkbare og lar seg lett integrere og vise frem der du har behov for det.

 Se informasjonsvideoen for en rask innføring i hva DLR er og hva det kan brukes til:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLR har integrasjoner til andre tjenester i det digitale læringsmiljøet, inkludert flere LMSer som Canvas og It’s learning. Dermed kan ressurser enkelt gjenbrukes på tvers av ulike læringsplattformer, noe som fjerner siloer mellom institusjoner og fagområder.

Læringsressurser inkluderer alt som benyttes i undervisning på universiteter og høyskoler, for eksempel videoer, animasjoner, forelesningsnotater, presentasjoner, lydklipp osv. Deling og gjenbruk har som hensikt å inspirere undervisere, spare tid, og øke kvalitet på undervisning i kunnskaps-Norge. En video eller et undervisningsopplegg om hjerte og lungeredning produsert på et universitetssykehus kan brukes i HMS-opplæring i labkurs for realfagsstudenter, eller i førstehjelpskurs for politistudenter.

Målet er å gi undervisere ved norske universiteter og høyskoler enkel tilgang til læringsressurser, for å legge til rette for samarbeid og samhandling på tvers. Dette vil være mer og mer relevant fremover, som digitalisering tilrettelegger for å redusere avstander. Deling og gjenbruk er en sentral del av digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren, og vil også være det i årene fremover.

 

Ofte stilte spørsmål for deg som er underviser

Hvordan får jeg tilgang til DLR? 

Tjenesten ligger på dlr.unit.no. For å logge deg inn i DLR benytter du Feide-innloggingen du har fra universitetet/høyskolen du er ansatt hos. Dersom din institusjon ikke benytter DLR kan du fremdeles søke i og gjenbruke ressurser som ligger åpent for alle, men du har ikke selv tilgang til å dele, eller se ressurser uten tilgangsbegrensning.

Hvem har opphavsrett til det som publiseres i DLR? 

Opphavsretten ligger hos den som er opphaver til ressurser, altså den som har produsert den. Ved publisering av ressurs i DLR tilegner man en lisens til ressursen, som styrer hvem som kan gjenbruke den, og under hvilke forutsetninger de kan gjøre det. Man kan blant annet velge at ressursen ikke kan gjenbrukes i kommersielle formål, eller at det ikke er lov å endre på ressursen før den gjenbrukes.

Hvordan setter jeg lisenser og bestemme hvem som kan bruke det? 

Lisens settes ved publisering av lisens, som en del av publiseringsprosessen. I DLR benyttes hovedsakelig CC-lisensene, som er et sett med lisenser utviklet med særlig tanke på fri deling og gjenbruk. Lisensene setter begrensninger på omstendighetene en ressurs kan gjenbrukes under.

Kan jeg dele med bare min institusjon, mitt emne eller min gruppe og ikke åpent til hele sektoren? 

Det er mulig å begrense hvem som kan se ressursen din, gjennom tilgangsbegrensning. I DLR finnes det tre mulige tilgangsnivåer:

  • Dele kun for deg selv (aktuelt dersom du kun vil bruke DLR som ditt private arkiv, eller for å kunne finne igjen ressursen på tvers av læringsplattformer)
  • Dele til din institusjon (kun brukere som er logget inn med tilhørighet til ditt universitet/høyskole kan se ressursen)
  • Dele åpent for alle (også ikke-innloggede kan se ressursen)

Det er også mulig å dele kun med et bestemt emne, eller med bestemte navngitte personer.

Hvilke typer ressurser er det mulig og aktuelt å publisere?

Det er i dag mulig å publisere video, bilde, dokument, presentasjon, lyd eller simulering i tjenesten, med et bredt utvalg av filformater per kategori. Ressurser det er aktuelt å publisere er alt som er benyttet i undervisning ved en høyskole eller et universitet. Alt av ressurser du som underviser mener andre undervisere kan bruke som inspirasjon, bruke i sin undervisning, eller som studenter kan synes er nyttig for å lære, er relevant å laste opp i DLR!

Ofte stilte spørsmål for universiteter og høyskoler

Hva koster det å bruke DLR? 

Institusjoner som ønsker å ta DLR i bruk må bli medlem i DLR-konsortiet. Det er konsortiet som eier tjenesten, fremmer utviklingsønsker, og beslutter årlig budsjettomfang. Det er dermed konsortiet selv som beslutter kostnaden assosiert med bruk av tjenesten, som fordeles ut fra størrelse på institusjonen. En stor institusjon må derfor betale mer enn en liten institusjon for bruk av tjenesten.

Må man ha FEIDE-bruker for pålogging eller kan man bruke for eksempel ID-porten? 

Foreløpig er det kun Feide-ID som er mulig innlogging, men pålogging via ID-porten kan bli aktuelt i fremtiden.

Hva må vi gjøre for å ta i bruk DLR på vår institusjon? 

Dersom dere ønsker å ta DLR i bruk, er første steg å kontakte Unit på kontakt@unit.no. I 2021 er det gratis å ta DLR i bruk, noe som gjør i år et svært godt tidspunkt å sette i gang. Det er også utarbeidet innføringsplaner og sjekklister for å hjelpe et innføringsprosjekt lokalt på institusjonen, og selv om dere selv må stille med ressurser til innføringsprosjekt, kan Unit være behjelpelige med veiledning.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter