Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 2020

konferansesal med mange deltakere, sett fra bak i salen.
Veien mot 2030

Hvordan kan vi gjennom digitalisering og tjenesteutvikling skape fremtidsrettede løsninger som møter forventninger fra forskere, studenter, politikere og institusjoner knyttet til livslang læring, studentmobilitet, bærekraft og arbeidslivsrelevans? Hvordan gjør vi forskningsdata tilgjengelig, samtidig som sikkerhet og integritet ivaretas?
Disse spørsmålene og mange flere står på programmet når Unit inviterer til konferanse på Scandic Lerkendal i Trondheim 27. - 28. mai .


Dagen før konferansen arrangeres møte- og nettverksdag for alle som sitter i styrer, råd og utvalg tilknyttet Unit.

Sees vi der?

Konferansen for deg som er opptatt av digitalisering og gode fellestjenester

Konferansen er en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet.

Konferansen retter seg mot ledere, beslutningstakere og andre i administrative og vitenskapelige stillinger som er opptatte av å skape de beste rammebetingelsene og støttefunksjonene for norsk forskning og høyere utdanning. Dette gjør vi for at forskere, undervisere og studenter får de beste forutsetningene for å konsentrere seg om sine oppgaver - forskning, undervisning, formidling og læring.

Gjennom to dager skal vi utveksle erfaringer og meninger, lære av hverandre og se fremover sammen. Konferansen skal sette digitalisering på dagsorden i forskning og høyere utdanning, være en verdifull nettverksarena, samt bidra til å mobilisere institusjonene og ansatte til gjennomføring av tiltak og prosjekter. 

Møte- og nettverksdag tirsdag 26. mai

Som opptakt til konferansen inviterer vi alle styrer, prioriteringsråd, konsortier, fagutvalg og andre organer tilknyttet Unit til møte- og nettverksdag på Scandic Lerkendal.

Dette blir en unik nettverksarena med mulighet for gode fellesmøter og plenumsopplegg hvor ulike styrer og utvalg kan møtes og utveksle erfaringer, idéer og etablere tettere samarbeid.

Program

Programmet er under oppdatering, og oppdateres med detaljer om foredrag, foredragsholdere og parallellsesjoner.

Dato og tid:

Fra: 27. mai, 2020, kl. 09:00
Til: 28. mai, 2020, kl. 15:00

Sted:

Scandic Lerkendal, Trondheim
Vis i kart
Se program

Arrangør:

Samarbeidspartnere:

Onsdag 27.mai

09:00 - 10:00
27. mai

Åpning av konferansen

Åpning 

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Aase Marthe Johansen Horrigmo og direktør for Unit Roar Olsen 

 

.
10:00 - 10:30
27. mai

Pause

.
10:30 - 11:30
27. mai

Plenum

Offisiell premiere Arbeidslivsportalen

OsloMet og Unit i samarbeid med sektoren

Scenario 2030 for høyere utdanning

Jan Martin Lowendahl, Distinguished VP Analyst Gartner Research

.
11:30 - 12:30
27. mai

Lunsj

.
12:30 - 13:00
27. mai

Teknologi

Microdata SSB/NSD?

Prosjektleder Microdata, Rune Gløersen, SSB

Muliggjørende plattform

Foredragsholder ikke bekreftet

.

Utdanning

Handlingsplanen

Sesjonen ledes av avdelingsdirektør Marianne Øhrn Johannessen, UiA

.

Administrasjon

Fremtidens administrative system

Introduksjon ved distinguished VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research, og diskusjon.

Tema ikke bekreftet

.

Forskning

Bruk av kunstig intelligens i helsesektoren

Foredragsholder ikke bekreftet

Forskerplattformen

- sikkert samarbeid om forskningsdata. Gard Thomassen, UiO

.
13:30 - 14:00
27. mai

Pause

.
14:00 - 15:00
27. mai

Utdanning

Foredrag ikke bekreftet

.

Teknologi

De 10 viktigste teknologitrendene for høyere utdanning
 

Introduksjon ved distinguished VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research

.

Administrasjon

Digitalisering


- hva har UiA lykkes med?  IT-direktør Tord Tjeldnes, UiA

 

 

.

Forskning

Handlingsplanen


- presentasjon av prosjekter prioritert i 2020 + viktigste nye foreslåtte.

Diskusjon på basis av presentasjoner. 

Sesjonen ledes av direktør Johanne Raade Universitetsbiblioteket UiT

.
15:00 - 15:30
27. mai

Pause

.
15:30 - 16:30
27. mai

Teknologi

Foredrag ikke bekreftet

.

Utdanning

Hva er konsekvensen av de nye formene for læring som «online, outsorced og on-demand»?

Diskusjon.

Introduksjon ved distinguished VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research

Program for den gode studentopplevelsen

OsloMet

.

Administrasjon

Bedre innsikt i økonomi og effektivisering

 Avdelingsdirektør Hakan Narci, Direktoratet for økonomistyring

Kunstig intelligens

Dr. Christian Guttmann, TietoEVRY

.

Forskning

Helseanalyseplattformen/Plattform for gjenbruk av data om norsk forskning

Marianne Braaten, Direktoratet for e-helse

Plattform for gjenbruk av data om norsk forskning

- Cristin og Nasjonalt vitenarkiv

.
18:30 - 21:30
27. mai

Middag

Festmiddag på Scandic Lerkendal.

.

Nyttig informasjon

Adresse

Scandic Lerkendal, Trondheim

Kontakt

Send oss gjerne en e-post om du har spørsmål