Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 2020

konferansesal med mange deltakere, sett fra bak i salen.
Veien mot 2030

Hvordan kan vi gjennom digitalisering og tjenesteutvikling skape fremtidsrettede løsninger som møter forventninger fra forskere, studenter, politikere og institusjoner knyttet til livslang læring, studentmobilitet, bærekraft og arbeidslivsrelevans? Hvordan gjør vi forskningsdata tilgjengelig, samtidig som sikkerhet og integritet ivaretas?
Disse spørsmålene og mange flere står på programmet når Unit inviterer til konferanse på Scandic Lerkendal i Trondheim 27. - 28. mai .


Dagen før konferansen arrangeres møte- og nettverksdag for alle som sitter i styrer, råd og utvalg tilknyttet Unit.

Sees vi der?

Konferansen for deg som er opptatt av digitalisering og gode fellestjenester

Konferansen er en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet.

Konferansen retter seg mot ledere, beslutningstakere og andre i administrative og vitenskapelige stillinger som er opptatte av å skape de beste rammebetingelsene og støttefunksjonene for norsk forskning og høyere utdanning. Dette gjør vi for at forskere, undervisere og studenter får de beste forutsetningene for å konsentrere seg om sine oppgaver - forskning, undervisning, formidling og læring.

Gjennom to dager skal vi utveksle erfaringer og meninger, lære av hverandre og se fremover sammen. Konferansen skal sette digitalisering på dagsorden i forskning og høyere utdanning, være en verdifull nettverksarena, samt bidra til å mobilisere institusjonene og ansatte til gjennomføring av tiltak og prosjekter. 

Møte- og nettverksdag tirsdag 26. mai

Som opptakt til konferansen inviterer vi alle styrer, prioriteringsråd, konsortier, fagutvalg og andre organer tilknyttet Unit til møte- og nettverksdag på Scandic Lerkendal.

Dette blir en unik nettverksarena med mulighet for gode fellesmøter og plenumsopplegg hvor ulike styrer og utvalg kan møtes og utveksle erfaringer, idéer og etablere tettere samarbeid.

Program

Programmet er under oppdatering, og oppdateres med detaljer om foredrag, foredragsholdere og parallellsesjoner.

Dato og tid:

Fra: 27. mai, 2020, kl. 09:00
Til: 28. mai, 2020, kl. 15:00

Sted:

Scandic Lerkendal, Trondheim
Vis i kart
Se program

Arrangør:

Samarbeidspartnere:

Tirsdag 26.mai

10:00 - 16:30
26. mai

Møte- og nettverksdag

.
18:00 - 21:30
26. mai

Åpningstreff på NTNU

Tirsdag ettermiddag inviterer vi alle som ankommer tidlig til Trondheim og deltakere på møte- og nettverksdagen til sosial samling med mat og spennende faglig påfyll hos NTNU. I tillegg til god mat og drikke serverer vi blant annet rykende fersk forskning på digitalisering og teknologi, studenten...
NTNU Gløshaugen
.

Nyttig informasjon

Adresse

Scandic Lerkendal, Trondheim

Kontakt

Send oss gjerne en e-post om du har spørsmål