Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 2020

konferansesal med mange deltakere, sett fra bak i salen.
Veien mot 2030

27. - 28. mai 2020 inviterer Unit til konferanse på Scandic Lerkendal i Trondheim for å diskutere status for og oppfølging av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning og stake ut felles kurs mot 2030.

Dagen før konferansen arrangeres møte- og nettverksdag for alle som sitter i styrer, råd og utvalg tilknyttet Unit.

Sees vi der?

Konferansen for deg som er opptatt av digitalisering og gode fellestjenester

Konferansen er en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet.

Konferansen retter seg mot ledere, beslutningstakere og andre i administrative og vitenskapelige stillinger som er opptatte av å skape de beste rammebetingelsene og støttefunksjonene for norsk forskning og høyere utdanning. Dette gjør vi for at forskere, undervisere og studenter får de beste forutsetningene for å konsentrere seg om sine oppgaver - forskning, undervisning, formidling og læring.

Gjennom to dager skal vi utveksle erfaringer og meninger, lære av hverandre og se fremover sammen. Konferansen skal sette digitalisering på dagsorden i forskning og høyere utdanning, være en verdifull nettverksarena, samt bidra til å mobilisere institusjonene og ansatte til gjennomføring av tiltak og prosjekter. 

Møte- og nettverksdag tirsdag 26. mai

Dagen før konferansen arrangerer vi også møte- og nettverksdag for Digitaliseringsstyret, fagutvalg og alle andre som sitter i styrer, råd, utvalg og konsortier tilknyttet Unit.

Program

Vi har lagt ut utkast til program på denne siden. Detaljert program med detaljer om foredrag, foredragsholdere og parallellsesjoner kommer i slutten av januar.

Dato og tid:

Fra: 26. mai, 2020, kl. 09:00
Til: 28. mai, 2020, kl. 15:00

Sted:

Scandic Lerkendal, Trondheim
Vis i kart
Se program

Arrangør:

Tirsdag 26.mai

09:00 - 16:30

Møte- og nettverksdag

Som opptakt til Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning inviterer vi alle styrer, prioriteringsråd, konsortier, fagutvalg og andre organer tilknyttet Unit til møte- og nettverksdag på Scandic Lerkendal.

Dette blir en unik nettverksarena med mulighet for gode fellesmøter og plenumsopplegg hvor ulike styrer og utvalg kan møtes og utveksle erfaringer, idéer og etablere tettere samarbeid

.

18:00 - 21:30

Åpningstreff på NTNU

Tirsdag ettermiddag inviterer vi alle som ankommer tidlig til Trondheim og deltakere på møte- og nettverksdagen til sosial samling med mat og spennende faglig påfyll hos NTNU.

I tillegg til god mat og drikke serverer vi blant annet rykende fersk forskning på digitalisering og teknologi, studentenes syn på læring og digitale tjenester, pluss mye mer.

Deltakelse på åpningstreffet er et eget valg i påmeldingsskjemaet til konferansen. 

NTNU Gløshaugen
.

Onsdag 27.mai

09:00 - 11:30

Åpning av konferansen/plenumssesjon

Åpning av konferansen og plenumssesjoner med profilerte og engasjerende foredragsholdere.

Et mer detaljert program lanseres tidlig i 2020.

Unit-direktør Roar Olsen, med flere

11:30 - 12:30

Lunsj

 

.

12:30 - 16:30

Parallellsesjon administrasjon

I parallellsesjonene vil tema knyttet til ledelse, muliggjørende plattform, kunstig intelligens og sikkerhet belyses. I tillegg vil vi få status for hvert fagområde på hvor vi står i forhold til den vedtatte Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019 - 2021.

Tema i spor administrasjon onsdag

 • Ledelse
 • Muliggjørende plattform
 • Sikkerhet/kunstig intelligens
.

Parallellsesjon forskning

I parallellsesjonene vil tema knyttet til ledelse, muliggjørende plattform, kunstig intelligens og sikkerhet belyses. I tillegg vil vi få status for hvert fagområde på hvor vi står i forhold til den vedtatte Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019 - 2021. 

Tema i spor forskning onsdag

 • Forskningstema
 • Ledelse
 • Muliggjørende plattform
.

Parallellsesjon utdanning

I parallellsesjonene vil tema knyttet til ledelse, muliggjørende plattform, kunstig intelligens og sikkerhet belyses. I tillegg vil vi få status for hvert fagområde på hvor vi står i forhold til den vedtatte Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019 - 2021.

Tema i spor utdanning onsdag

 • Handlingsplan
 • Utdanningstema
 • Ledelse

.

Parallellsesjon teknologi

I parallellsesjonene vil tema knyttet til ledelse, muliggjørende plattform, kunstig intelligens og sikkerhet belyses. I tillegg vil vi få status for hvert fagområde på hvor vi står i forhold til den vedtatte Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019 - 2021.

Tema i spor teknologi onsdag

 • Sikkerhet/kunstig intelligens
 • Handlingsplan
 • Teknologitema
.

18:30 - 21:30

Middag

Festmiddag på Scandic Lerkendal.

.

Torsdag 28.mai

07:00 - 08:00

Morgentrim

For alle morgenfugler som liker en aktiv start på dagen!

.

09:00 - 10:00

Plenumssesjoner

Konferansens andre dag starter med gode plenumsforedrag. Mer info kommer.

.

10:30 - 11:30

Den store debatten: Veien mot 2030

Vi inviterer sentrale aktører fra Kunnskaps-Norge til å debattere hvor veien går videre de neste 10 årene.

.

11:30 - 12:30

Lunsj

 

.

12:30 - 15:00

Parallellsesjon administrasjon

I parallellsesjonene vil tema knyttet til ledelse, muliggjørende plattform, kunstig intelligens og sikkerhet belyses. I tillegg vil vi få status for hvert fagområde på hvor vi står i forhold til den vedtatte Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019 - 2021.

Tema i spor administrasjon torsdag

 • Handlingsplan
 • Administrasjonstema
.

Parallellsesjon forskning

I parallellsesjonene vil tema knyttet til ledelse, muliggjørende plattform, kunstig intelligens og sikkerhet belyses. I tillegg vil vi få status for hvert fagområde på hvor vi står i forhold til den vedtatte Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019 - 2021.

Tema i spor forskning torsdag

 • Sikkerhet/kunstig intelligens
 • Handlingsplan
.

Parallellsesjon utdanning

I parallellsesjonene vil tema knyttet til ledelse, muliggjørende plattform, kunstig intelligens og sikkerhet belyses. I tillegg vil vi få status for hvert fagområde på hvor vi står i forhold til den vedtatte Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019 - 2021.

Tema i spor utdanning torsdag

 • Muliggjørende plattform
 • Sikkerhet/kunstig intelligens
.

Parallellsesjon teknologi

I parallellsesjonene vil tema knyttet til ledelse, muliggjørende plattform, kunstig intelligens og sikkerhet belyses. I tillegg vil vi få status for hvert fagområde på hvor vi står i forhold til den vedtatte Handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019 - 2021.

Tema i spor teknologi torsdag

 • Ledelse
 • Muliggjørende plattform
.

Nyttig informasjon

Adresse

Scandic Lerkendal, Trondheim

Kontakt

Send oss gjerne en e-post om du har spørsmål