Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning


Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning er en arena for å diskutere og konkretiserere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering av forskning og høyere utdanning kan settes ut i livet.

Konferansen skal bidra til å sette digitalisering på dagsorden, samt bidra til å mobilisere institusjonene og ansatte til gjennomføring av tiltak og prosjekter. Konferansen går 4. og 5. juni på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, med både plenumssesjoner og parallelle fordypningsspor. I tillegg er mandag 3. juni satt av til samlinger, sidemøter og workshops. 

Vi samarbeider med den europeiske konferansen Eunis 2019, som går 5. – 7. juni i Trondheim, om koordinering og tilpasning for de som ønsker å delta på begge konferanser. Digitaliseringskonferansen arrangeres i samarbeid med Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, NSD - Norsk senter for forskningsdata og Uninett AS.

Konferansens målgruppe er ledere og andre interessenter innenfor høyere utdanning og forskning som kan dele erfaringer, lære og få inspirasjon til å starte digitaliseringsprosesser.

Liste over registerte deltakere finner du her.