Digitalisering

Mandat for arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen skal utarbeide en ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. Strategien skal samle institusjonene i sektoren om felles mål og tiltak.

Møte- og nettverksdag

Som opptakt til konferansen inviterer vi alle styrer, prioriteringsråd, konsortier, fagutvalg og andre organer tilknyttet Unit til møte- og nettverksdag på Scandic Lerkendal.

25 år med digitalisering av opptak til høyere utdanning

I 25 år har digitaliseringen av opptak til høyere utdanning pågått. Vi har i løpet av disse årene fått et unikt system som digitalt håndterer opp mot 142 000 søkere (2018) med over 800 000 søknadsalternativer. Verdiskapningen er stor, både i form av en forenklet søknadsprosess, men også sparte arbeidstimer ved lærestedene som inngår i det samordna opptaket.