Digitalisering

Invitasjon til studentseminar

Unit inviterer til studentseminar torsdag 17. september der studenter kan komme med innspill om viktige temaer i den nye digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og forskning.