Digitalisering i høyere utdanning og forskning


I forbindelse med ny organisering er modellen for samstyring og medvirkning under revisjon. Dette skjer parallelt med revidering av handlingsplan for digitalisering.

Brukermedvirkning

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og forskning. Strukturene for brukermedvirkning er definert i styringsmodellen

Digitaliseringsstyret

Fagutvalgene
Tjenesterådene   
Råd for helhetlig prioritering (avviklet 29.04.2021)
Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren
Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Prosjekt- og porteføljestyring

Arkitekturstyring
Tjenestestyring
Units vedtekter