Digitalisering

Møte i Digitaliseringssstyret 28.- 29. august

Hovedfokus i digitaliseringsarbeidet siden april har vært å konkretisere tiltak/prosjekter for å realisere de strategiske satsningene i handlingsplanen, og samtidig etablere en hensiktsmessig og effektiv porteføljestyringsprosess.