Deltakelse i BIBSYS-konsortiet


Følgende vilkår må være oppfylt for deltakelse i BIBSYS-konsortiet

- bibliotekets samling er et positivt tilskudd til fellesskapet
- biblioteket er villig til å stille sine samlinger til rådighet
- biblioteket har tilstrekkelig faglig kompetanse

Retningslinjer for BIBSYS-konsortiet

Forespørsler om deltakelse i BIBSYS-konsortiet behandles i Unit før de legges frem for Rådgivende gruppe.
Fyll inn vedlagte skjema og send, så tar vi kontakt.

For mer informasjon om deltakelse, ta kontakt med oss på support@unit.no.

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter