Deling og gjenbruk av digitale læringsressurser - lansering av ny versjon

illustrasjon for DLR-webinar
Ønsker du å vite mer om den nye versjonen av DLR, hvilke forbedringer som har skjedd, og hvordan du og din institusjon kan ta det i bruk for å fremme deling og gjenbruk av læringsressurser?
Meld deg på webinar 7. september kl. 09:00 - 10:00!

Tentativt program:

 • Velkommen ved Terje Mørland, avdelingsdirektør for utdanningstjenester Unit.
   
 • Hvorfor er deling og gjenbruk viktig? Videohilsen fra Henrik Aasheim, statsråd for høyere utdanning og forskning.
   
 • Demonstrasjon av nye DLR ved Christine Johnsen, rådgiver ved utdanningstjenester Unit. 
  Hovedfunksjonalitet i DLR er registrering, søk og deling av læringsressurser.  Christine vil gi en kort introduksjon til dette og vise frem det nye brukergrensesnittet.
   
 • Hvorfor ta i bruk DLR? ved Rita Li, Universitetslektor ved USN og prosjektleder for LOVU-banken. 
  LOVU-prosjektet har valgt å gå for DLR som sin tjeneste for å dele læringsressursene sine. Prosjektleder Rita Li vil fortelle litt om vurderingene de har gjort og hvordan de har tenkt å bruke tjenesten.

   
 • Delingskultur – Hvorfor skal vi dele og gjenbruke? Ved Arne Krokan, Professor ved NTNU.
  Arne sitt store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for verdiskaping

Velkommen!

Les mer om DLR på bloggen

Dato og tid:

Fra: 7. september, 2021, kl. 09:00
Til: 7. september, 2021, kl. 10:00