Covid-19: Hva gjør Unit


Unit har satt beredskap og følger situasjonen tett for å sikre gode og stabile tjenesteleveranser.

Unit følger anbefalinger fra myndighetene nøye, og alle våre ansatte skal følge helsemyndighetens råd. Vi har stoppet all reisevirksomhet og alle Unit-ansatte som har mulighet jobber hjemmefra fra og med fredag 13. mars. Vi er godt rustet med digitale verktøy og moderne løsninger som gjør at de fleste får utført sine arbeidsoppgaver hjemmefra.

Vi har et viktig samfunnsoppdrag i å støtte utdannings- og forskningsinstitusjoner med å opprettholde tjenester i normal drift. Vi skal bidra til at studenter ikke blir unødvendig forsinket i sine studier, og at ansatte innen forskning og høyere utdanning har fungerende tjenester.

Unit har satt beredskap som har daglige møter og følger situasjonen tett. Det samme har de av våre tjenester som opplever en økt pågang i kjølvannet av koronapandemien.

Vi skal gjøre det vi kan for at verktøyene vi leverer til sektorene er tilgjengelige, stabile og har høy nok kapasitet.

Digitale undervisnings- og eksamenstjenester og store nasjonale tjenester som Samordna opptak, FS og Cristin har høyest prioritet. Vi jobber for at opptak, undervisning, eksamensavvikling og NVI-rapportering skal kunne gjennomføres så normalt som mulig i denne vanskelige tiden.

Vi jobber også tett med våre leverandører av administrative tjenester for at også disse skal gå som normalt.

Se status for Units tjenester 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter