Canvasdager

Canvasdagene arrangeres 7.-8. november ved Universitetet i Oslo, UiO. Onsdag 6. november er satt av til samlinger for scripting i Canvas og Plagiatkontroll (Urkund).

Målgrupper: Læringssentere, sysadmin på flere nivå, superbrukere og undervisningsledere.

Pris: Gratis deltakelse for inntil 3 deltakere pr institusjon som er med i Unit sin LMS-tjeneste. Øvrige faktureres for dagpakke to dager, kr 800 + mva.

Prekonferanse workshop:

Det vil gjennomføres to samlinger ved UiO 6. november. Her vil det være to paralleller: En for scripting i Canvas og en for Urkund plagiatkontroll. Mer informasjon vil komme på oppdatert webside.

Påmelding til Urkundsamling 6. november kl 10-16
 

Påmelding til fagdag om scripting i Canvas 6. november kl 10-16
 

Tentativ liste over tema som settes opp på samlingen 7. (kl 10-16) og 8. november (kl 09-13)

(endringer vil forekomme, både strykninger og nye tema)

  • Status i Units LMS-tjeneste – planer for veien videre
  • Hva brukes Canvas til og hva er Canvas sin rolle?
  • Hva har skjedd i Canvas det siste året og hva kommer framover?
  • Hverandrevurdering
  • Systematisk arbeide med læringsmål i Canvas
  • Canvas analytics og Canvas data
  • Den nye FS integrasjonen ved UiO
  • Plug in for dokumentasjon av pedagogisk kompetanse

Dato og tid:

Fra: 7. november, 2019, kl. 10:00
Til: 8. november, 2019, kl. 13:00

Sted:

Karl Johansgt. 47
Vis i kart

Nyttig informasjon

Adresse

Karl Johansgt. 47

Kontakt

Send oss gjerne en e-post om du har spørsmål