Brukermedvirkning pensumlistekonsortiet


Pensumlistekonsortiet er samarbeidsformen for Leganto. Konsortiet har et styre og en arbeidsgruppe som bidrar til brukermedvirkning og innflytelse over de tjenestene som tilbys konsortiet. Konsortiemøtet er øverste besluttende organ i konsortiet.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter