Brukermedvirkning for Oria


Det er opprettet en arbeidsgruppe for å rådføre og bistå Unit med prioritering av endringsforslag og justeringer/endringer i forbindelse med standardoppsettet for Oria.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen, som er oppnevnt av Rådgivende gruppe for BIBSYS-konsortiet, består av:

  • Elisabeth Ebner, Universitetet i Bergen (2019-2020)
  • Tone Christine Bøgh, Universitetet i Oslo (2020-2022)
  • Gunnhild Holmen, Nasjonalbiblioteket (2018-2020)
  • Ane Noer Korssjøen, VID vitenskaplige høgskole (2018-2021)
  • Birgit Müller-Nilssen, OsloMet - storbyuniversitetet (2018-2021)
  • Urd Hertzberg, Høyskolen Kristiania (2020-2022)
  • Erlend Kristensen, UiT (2020-2022)

 

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt av Rådgivende Gruppe 02/06 2015:

  • Faggruppen skal gi råd til Unit om oppsett, konfigurasjon og utvikling av ekstra funksjonalitet og tilleggstjenester tilknyttet produktet, slik at konsortiet får et best mulig og hensiktsmessig produkt.
  • Faggruppen kan også komme med innspill på alternative driftsmodeller, for eksempel flere standardkonfigureringer. Endelig driftsmodell defineres av Unit sammen med konsortiets organer.
  • Deltagelse i faggruppen forutsetter aktivitet og lokal forankring i egen institusjon. Ved behov for en annen sammensetning av kompetanse eller andre forhold kan deltakerne i gruppen endres.

 

Møtereferater

 

Workshop


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter