BrukermedvirkningBIBSYS-konsortiet har en Rådgivende gruppe som bidrar til brukermedvirkning og innflytelse over de tjenestene som tilbys konsortiet. Rådgivende gruppe er bindeleddet mellom Unit og konsortiets deltakere. Den rådgivende gruppen oppnevnes for to år av gangen, etter forslag fra Universitets og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B). Nasjonalbiblioteket foreslår selv sitt medlem i gruppen. Gruppen rapporterer til Units direktør og Unit er saksbehandler for gruppen.

Rådgivende gruppe behandler alle saker av betydning for konsortiet. I desember 2016 la de frem en rapport om utvikling av Biblioteksystemkonsortiet for BIBSYS' direktør.

Rådgivende gruppe har anledning til å opprette arbeidsgrupper ved behov. Følgende arbeidsgrupper er opprettet:

Arbeidsgruppe for Resource Management
Arbeidsgruppe for Fulfillment
Arbeidsgruppe for Akkvisisjon

Arbeidsgruppene har felles mandat

 

Har du ideer eller tanker som kan forbedre bruken av Alma, eller har du ideer om ny funksjonalitet?
Det er to innganger for å melde endringsforslag om Alma til Ex Libris.

 

Møter, sakspapirer og referat

Rådgivende gruppe

 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter