BrukermedvirkningBIBSYS-konsortiet har et konsortiestyre som bidrar til brukermedvirkning og innflytelse over de tjenestene som tilbys konsortiet. Konsortiestyret er bindeleddet mellom Unit og konsortiets deltakere. Medlemmene i konsortiestyret er oppnevnt for en periode på 3 år fra 1. desember 2020 frem til 31. desember 2023. Styret velger selv sin leder og Unit er styrets sekretariat. Styrets oppgaver fremkommer av retningslinjer for BIBSYS-konsortiet.

Tidligere Rådgivende gruppe la i desember 2016 frem en rapport om utvikling av Biblioteksystemkonsortiet for BIBSYS' direktør.

Faggrupper for BIBSYS-konsortiet:

Faggruppe for Resource Management
Faggruppe for Fulfillment
Faggruppe for Akkvisisjon

Faggruppene har felles mandat

 

Bibliotektjenester - veien videre

Undersøkelse om brukertilfredshet

 

Har du ideer eller tanker som kan forbedre bruken av Alma, eller har du ideer om ny funksjonalitet?
Det er to innganger for å melde endringsforslag om Alma til Ex Libris.

 

Møter, sakspapirer og referat

Styret for BIBSYS-konsortiet

Rådgivende gruppe

Infomøter

 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter