Foto: Shutterstock

Samarbeid om oversikt over forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger

Skrevet av Katrine Weisteen Bjerde , 22. april, 2021
Mange institusjoner både i UH-sektoren, instituttsektoren og helsesektoren har pågående prosesser for å sikre at de har oversikt over institusjonens forskningsprosjekter og sekundærbehandling av personopplysninger.

Lokale løsninger

Løsningene varierer fra enkle Excel-ark til egenutviklede IT-løsninger av ulik kompleksitet.
Flere av de som har utviklet egne løsninger er interesserte i å tilby sin løsning til andre for å dele på kostnadene. For å bidra til god ressursbruk og unngå at alle institusjonene må lage sin egen løsning, ønsker Unit å legge til rette for dialog mellom institusjonene om mulig samarbeid.
Unit inviterte derfor til en workshop med presentasjon av aktuelle løsninger 14. og 15. April.

Lokale løsninger fra UiO, UiB og OsloMet ble presentert sammen med tjenester fra NSD.

Redusere dobbelregistrering

Arbeidet med disse løsningene henger også nært sammen med Unit-prosjektet TILDE (Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon), der målet er å legge til rette for deling av informasjon og redusert dobbeltregistrering ved å videreutvikle nasjonale registre.

Det vil bli organisert et nytt møte i slutten av mai for diskusjon om eventuelt videre samarbeid. Er du interessert i å delta, ta kontakt med fagdirektør for forskningstjenester på e-post katrine.weisteen.bjerde@unit.no

Skrevet av Katrine Weisteen Bjerde , 22. april, 2021

0 kommentarer

Skriv ny kommentar

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.