Reiseforbud førte til at flere kunne møtes

Skrevet av Einar Ljønes , 24. juni, 2020
Da alle møter ble digitale, ble resultatet større engasjement og deltakelse.

Som resten av Norge måtte vi legge om arbeids- og møteform da alle ble sendt på hjemmekontor. For oss var kanskje reiseforbudet det som hadde størst påvirkning på arbeidsformen, der vi tidligere hadde reist for å møtes fysisk, ble vi nå tvunget over på digitale plattformer. 

Overgangen fra fysiske møter til digitale møter hadde noen interessante effekter. Vi ser blant annet at møtedeltakelsen har økt betraktelig, noe som for oss er svært viktig, siden økt deltakelse fra sektoren gir bedre produkter og bedre resultater. 

De digitale møtene har altså en mye lavere terskel for å delta enn de fysiske. Der man tidligere måtte sette av en til to dager, holder det nå med en til to timer i kalenderen. Det har også vært svært nyttig å ha med leverandørene i disse møtene. Det er klart at man mister en del av det sosiale aspektet, det er lettere å samarbeide med de man har møtt i levende live, men hyppigheten av møtene førte også til at dette ble en sosial arena hvor man har kunnet knytte kontakter man ikke hadde mulighet til tidligere

Møtedeltagensen økte også betraktelig som en konsekvens av at møtene ble avholdt digitalt. Digitale møter har mye lavere terskel for deltakelse. 
Einar Ljønes

De første møtene som ble avholdt handlet naturligvis mye om den situasjonen vi alle var, og fortsatt er i. De fleste virksomhetene hadde valgt å anbefale hjemmekontor, mens andre hadde stengt ned. Unit benyttet de første møtene med sektoren til å informere om situasjonen, og få en god gjennomgang fra leverandørene som leverer tjenester til sektoren slik at man sikret at pågående prosjekter ble ivaretatt.  

Hovedhensikten med møtene var å skape en fellesarena hvor vi kunne dele kunnskap på tvers av virksomheter i en vanskelig situasjon. Unit er positivt overrasket over den responsen vi har fått fra sektoren. På de fleste møtene har det vært i overkant av 80 deltagere, og det har også vært mange som har vært aktive på chat slik at vi har fått innspill på temaer som kan benyttes videre framover.  

Hva har vi lært?

Oppsummert har vi mistet noe av det sosiale aspektet ved å møtes fysisk. Samtidig har kompetansedelingen i sektoren virkelig har skutt fart. Uten koronasituasjonen hadde vi nok ikke kommet så langt med ulike digitale løsninger som vi har i dag. Det betyr naturligvis ikke at vi ønsker at situasjonen skal fortsette, men vi er stolte av måten både Unit og sektoren har møtt denne utfordringen og ønsker at vi kan ta med oss denne erfaringen når samfunnet etter hvert vender tilbake til normalen.  

Fysiske møter er viktige for å ivareta det sosiale aspektet. Samtidig ønsker vi å lære av den perioden vi har gått gjennom. Vi ble alle tvunget til å ta i bruk teknologien i en mye større grad enn hva som var tilfelle tidligere. Kan vi bruke denne situasjonen til å både bli mere effektive gjennom større grad av virtuelle møter, og gjennom dette spare både tid, penger og ikke minst miljøet? 

Miljøutfordringene vi står overfor er mye større enn koronautfordringene vi alle merker godt akkurat nå. Kan vi som i felleskap representerer UH-sektoren sammen bruke vår erfaring til noe positivt for klimasaken også?  

Så er det ikke slik at vi skal slutte med fysiske møter fordi det kan gjøres på nett, men kanskje vi heller skal fokusere på kvalitet og sosialt samvær når vi møtes, når mye av det faglige kan ivaretas i nettmøter. 

Skrevet av Einar Ljønes , 24. juni, 2020

0 kommentarer

Skriv ny kommentar

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.