Seminarrom med mange deltakere som ser mot foredragsholder foran i rommet

FS-Kontaktforum 21.-22. oktober

Skrevet av Aune Marjatta Moe , 2. oktober, 2020
På grunn av korona-situasjonen, vil Unit for første gang arrangere et digitalt FS-Kontaktforum. Tema vil være blant annet veikart, modernisering av studieadministrative systemer, status om Arbeidslivsportalen, presentasjon av nytt folkeregister og automatisering av studiesaker.

Kontaktforumet er en viktig arena for Unit som kontaktflate mot institusjonene. Forumet benyttes til formidling av informasjon, gode diskusjoner og innspill i arbeidet med å videreutvikle FS til beste for brukerne våre.

Programmet for høstens kontaktforum finner du på FS-nettsidene.

Forumet går over 2 halve dager, men vi varmer opp allerede dagen før med et åpent webinar om nytt fra FS, ved fagdirektør Geir Vangen. 

Webinar for alle FS-brukere

FS-webinarer avholder vi flere ganger i året, og de er svært populære. Tema spenner fra gjennomgang av ny funksjonalitet i en modul eller tjeneste, til opplæring i hvordan ta i bruk en tjeneste. Vi holder også webinarer når det dukker opp noe aktuelt vi synes er nyttig å formidle. Et webinar varer gjerne 1-2 timer.  

FS har alltid blitt utviklet i samarbeid med UH-sektoren 

FS-konsortiet ble i 1999 organisert som et samarbeid mellom norske utdanningsinstitusjoner, med eget styre, årsmøte, arbeidsgruppe og undergrupper. Styret besto av 5 medlemmer samt observatør fra Kunnskapsdepartementet, SSB og Lånekassen. Den opprinnelige Arbeidsgruppen besto av en representant fra hver medlemsinstitusjon. I 2009 tok 16 nye institusjoner i bruk FS (klient og database), og med over 40 institusjoner ble det nødvendig å organisere brukermedvirkningen på en ny måte.  

Ny organisering fra 2009

Arbeidsgruppen ble nedlagt i juni 2009 og erstattet av en Planleggingsgruppe bestående av 10 medlemmer. De tidligere undergruppene ble omdøpt til ekspertgrupper. 

Videre ble Brukerforum og Kontaktforum opprettet. Brukerforum arrangeres hvert 3. semester og er åpen for alle som jobber med studieadministrasjon ved en FS-institusjon, mens Kontaktforum arrangeres 1-2 ganger pr. år og er for institusjonenes oppnevnte kontaktperson.

Til og med 2019 var FS-kontaktforum fysiste møteplasser. I år blir Kontaktforum digitalt.

FS-Brukerforum våren 2021 

I mars 2021 arrangerer vi igjen FS-Brukerforum, også det skal arrangeres digitalt over 2 dager. Program og informasjon kommer i løpet av februar-mars på nettsidene til Felles studentsystem (FS).

Skrevet av Aune Marjatta Moe , 2. oktober, 2020

0 kommentarer

Skriv ny kommentar

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.