Illustrasjon: Grafikk som viser mennesker som samarbeider i team.

Enklere å velge lisens på ressurser i DLR

Skrevet av Christine Johnsen , 15. desember, 2020
I arbeidet med utrulling av tjenesten Digitale læringsressurser (DLR) på universiteter og høyskoler i Norge har det blitt lagt vekt på å forstå undervisernes behov. Gjennom implementering av en «lisens-velger» blir det nå enklere å publisere ressurser samtidig som opphavsretten til underviseren blir ivaretatt.

Det arbeides aktivt med å tilrettelegge for bred innføring av DLR

I prosjektet «Produksjon og deling av digitale læringsressurser» jobbes det med å videreutvikle og legge til rette for innføring av tjenesten Digitale Læringsressurser (DLR) i sektoren. DLR er en nasjonal tjeneste for deling og gjenbruk av digitale læringsressurser på tvers av universiteter og høyskoler i Norge. Her kan undervisere laste opp egne undervisningsressurser, og søke på materiale andre har laget for å bli inspirert og eventuelt gjenbruke materiale i egen undervisning. For å gjennomføre innføringen i sektoren og prioriteringene i prosjektet på en best mulig måte har det blitt gjennomført brukerreiseworkshops og intervjuer med blant annet hovedbrukergruppen; underviserne. Perspektivene og forbedringspunktene som kommer frem har vist seg nyttige for å prioritere tiltak.

Innsiktsarbeidet viste hva underviserne ønsket å forbedre

Det var flere punkter for mulig forbedring som gikk igjen blant underviserne, blant annet at man må komme opp på et visst volum av ressurser før undervisere ser nytten i å søke etter ressurser på DLR. Man er også nødt til å jobbe aktivt for å fremme delingskultur på institusjonene. Gevinstene av deling for hele sektoren og for hver enkelt underviser må fremheves.

Å løse utfordringer knyttet til opphavsrett blir høyt prioritert

Flere undervisere peker på opphavsrett som en utfordring, både hvordan man kan bruke andres materiale i egen undervisning, og hvordan deres egen opphavsrett til ressurser de publiserer blir ivaretatt.

Opphavsrett er noe undervisere alltid må ta hensyn til, men når ressurser skal deles offentlig blir det noen ekstra ting å tenke på. Blant annet må undervisere ved opplasting av ressurser i DLR velge hvilken lisens ressursen skal ha. Lisensen styrer hvorvidt og hvordan andre har lov til å gjenbruke og modifisere ressursen.

I DLR har det vært mulig å velge mellom de seks Creative Commons-lisensene, som er utarbeidet med hensyn på deling og gjenbruk, og lokale lisenser på de ulike institusjonene. For undervisere som ikke er vant til å forholde seg til slike lisenser, kan det oppleves som overveldende å avgjøre hvilken som egner seg i hvert tilfelle.

En “lisens-velger” gjør det lettere å se hvilken lisens som passer best

For å gjøre valget enklere, jobbes det med å implementere en “lisens-velger” direkte i tjenesten, som en del av det nye brukergrensesnittet. I stedet for å få en liste over lisenser, blir brukeren heller bedt om å svare på et sett med spørsmål, som for eksempel “Tillater du at andre gjør endringer på verket ditt” og “Tillater du at andre bruker ditt verk til kommersielle forhold”.

Basert på svarene underviseren gir, blir det anbefalt en lisens som egner seg. Dette er tiltak som skal gjøre barrieren for å dele mindre. Fornyingen av brukergrensesnittet gjør også at prosessen med å laste opp nye ressurser blir lettere, noe som trekker i samme retning.

God innsikt i behov gir riktige prioriteringer

Dette er et eksempel på hvordan man gjennom å involvere målgruppene i prosessen øker sannsynligheten for å identifisere de virkelige problemene knyttet til deling av digitale læringsressurser i dag. Det gjør at man kan utarbeide treffsikre tiltak knyttet til videre utvikling. Disse tiltakene vil vi nå arbeide med å detaljere, og videre gjøre en prioritering for den videre utviklingen av DLR.

Skrevet av Christine Johnsen , 15. desember, 2020

0 kommentarer

Skriv ny kommentar

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.