Digitalt system for emneevaluering – statusoppdatering

Skrevet av Natasha Harkness , Vegard Moen , 2. februar, 2021
Unit har gjennomført anbudskonkurranse for anskaffelse av digitalt system for emneevalusering. EvaluationKIT levert av Watermark ble vinneren, her kommer en kort status for anskaffelsen og etablering av tjenesten.

Fellestjeneste for digital emneevaluering  

Det er et stort behov i UH-sektoren for et digitalt system for emneevaluering. Tjenesten vil sette studentene i sentrum og måle deres vurdering av emner med bruk av moderne verktøy. Tjenesten vil også gi lærere mulighet til å få respons på sin undervisning.  Institusjonene kan jobbe med å planlegge studietilbud og bruke data fra emneevalueringssystemet i analyser som en del av sitt strategiske arbeid med utdanningskvalitet.  

Unit har i høst gjennomført en anbudskonkurranse for et slikt system. Produktet EvaluationKIT levert av Watermark vant konkurransen. Tjenesteråd for undervisningstjenester har anbefalt Unit å etablere dette som en fellestjeneste. 

Vi jobber nå med opprettelsen av en såkalt tynn støttetjeneste fra Unit i tillegg til skyleveransen fra Watermark. Den enkelte institusjon inngår avtale direkte med leverandøren på Units fremforhandlede betingelser, og så vil sektoren samarbeide om felles leverandøroppfølging og kontraktsforvaltning, integrasjoner mot Felles Studentsystem (FS), risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og sikkerhetsarbeid. Systemet for emneevaluering er allerede integrert med Canvas. 

Fysiske og elektroniske samarbeidsfora om innføring og bruk av tjenesten vil også bli etablert. 

Dette har blitt gjort i januar 

  • 13. januar har vi gjennomført et informasjonsmøte for kontaktpersoner ved institusjonene om resultatet av anskaffelsen.  
  • 26.  januar har Unit, Watermark og representanter fra sektoren gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).  
  • 1. februar har vi gjennomført et møte med leverandøren om personvernspørsmål og planlagt flere oppfølgingsmøter. 

Kontrakt foreløpig ikke signert  

På grunn av Schrems II-dommen, og ny veiledning fra The European Data Protection Board (EDPB), trenger vi å gjøre avklaringer og justeringer relatert til behandling av personopplysninger, før vi kan bli enige om en felles databehandleravtale som sektoren kan ta i bruk.  

Unit er i tett dialog med leverandøren for å finne en løsning så fort som mulig.  

Tidslinjen for når vi kan underskrive kontrakt er foreløpig usikker. Vi beklager at dette gjør det vanskeligere for institusjonene å planlegge, men dette er helt nødvendige felles vurderinger vi må gjøre for alle som ønsker å innføre EvaluationKIT.  

Følg med på bloggen videre for flere oppdateringer om emneevaluering.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt: kontakt@unit.no  

Skrevet av Natasha Harkness , Vegard Moen , 2. februar, 2021

0 kommentarer

Skriv ny kommentar

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.