Illustrasjon av brukerreisen

Digitale læringsressurser: Slik jobber vi med brukerorientering

Skrevet av Christine Johnsen , 11. september, 2020
For å øke produksjon og deling av digitale læringsressurser må vi forstå brukernes behov, utfordringer og hindringer.

Unit har i kjølvannet av koronasituasjonen og på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert prosjektet «Produksjon og deling av digitale læringsressurser» for å modernisere og forenkle videoopptak, samt dele læringsressurser i sektoren.  Prosjektet er delt inn i tre delprosjekter. 

Brukerorientert tilnærming til innføring av tjenester 

I delprosjekt 1 jobber vi med å videreutvikle og legge til rette for innføring av tjenesten Digitale Læringsressurser (DLR) i sektoren, og delprosjektet gjennomføres med en brukersentrert tilnærming med metoder og teknikker fra tjenestedesign.  

Tjenestedesign handler først og fremst om å sette brukeren i sentrum, for å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode funksjonelle og emosjonelle brukeropplevelser på tvers av kontaktpunkter og over tid. Vi har derfor designet brukerreiser for å bedre forstå ulike målgruppers behov og smertepunkter rundt dagens løsning, og samtidig hvordan vi videre kan påvirke delingskulturen og få flere lærere til å ta i bruk DLR.    

Kunnskap om flere målgrupper 

I brukerorienteringsarbeidet har vi intervjuet et utvalg av personer fra alle fire hovedmålgruppene; undervisere, studenter, institusjoner og sektoren som helhet. Vi fasiliterte brukerreiseworkshops på 45-60 minutter med undervisere på universiteter og høyskoler hvor DLR har blitt innført for å bedre forstå behovet for en slik løsning, og ikke minst hva som gjør at det ikke fungerer optimalt i dag. Vi gikk gjennom en definert brukerreise og fokuserte på å forstå arbeidsflyten, behov, utfordringer og hvor Unit kan skape størst verdi i videreutviklingen av DLR.  

Samme øvelse, inkludert semi-strukturerte intervjuer, har vi også gjennomført med administrative roller, blant annet redaktører og kuratorere, ved institusjonene, samt utvalgte studenter, for å få en bedre forståelse av sammenhenger mellom ulike målgrupper og hvordan de best kan koordineres til å forbedre løsningen. 

Brukerhistorier for valg av riktig verktøy 

Delprosjekt 2 (anskaffelse av skybasert videoopptakstjeneste) er godt i gang, og har i konkurransedokumentene beskrevet videoopptakstjenesten med utgangspunkt i den helhetlige prosessen for å produsere og dele læringsressurser.  

Sammen med undervisere ved universitet og høyskoler har vi utarbeidet brukerhistorier for videoopptakstjenesten som beskriver hvordan undervisere med både grunnleggende og avanserte digitale ferdigheter, teknisk-administrative støttefunksjoner og studenter kan anvende videoopptakstjenesten.  

Videoopptakstjenesten skal understøtte tjenesten DLR og vi kommer til å evaluere innkomne tilbud på funksjonelle krav som dekker de markerte stegene i figuren nedenfor: 

Prosess for produksjon og deling av læringsressurser

Tjenestedesign og brukerorientering gir bedre tjenester og resultater 

Brukerorienteringsarbeidet i prosjektet gir oss god innsikt i sluttbrukernes behov og vil være med på å peke ut retning for videre utvikling av DLR. Alle behovene vil syntetiseres til overordnede behovsområder. Behovsområdene vil vi videre bruke til å designe mulige konsepter/tiltak for videreutvikling; tekniske så vel som ikke-tekniske, og tiltak som kan videreutvikles både på kort og lang sikt.  

Vi er godt i gang, og gleder oss til å dele innsikter fra brukerorienteringsarbeidet snart! 

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated
Skrevet av Christine Johnsen , 11. september, 2020

0 kommentarer

Skriv ny kommentar

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.