Bruksscenarioer for deling og gjenbruk av læringsressurser

Skrevet av Christine Johnsen , 22. februar, 2021
Når vi jobber med å utvikle tjenester, er utarbeiding av bruksscenarioer viktig for å forstå hva brukerne av tjenesten ønsker seg og trenger.

DLR er en skybasert tjeneste for lagring, deling og gjenbruk av digitale læringsressurser, som kan brukes for alle typer ressurser som benyttes i undervisning ved høyere utdanning. I 2020 ble det gjort et større arbeid med modernisering av tjenesten DLR, og det er nå klart for at nye universiteter og høgskoler skal ta tjenesten i bruk. Her kan undervisere laste opp egne ressurser og finne ressurser andre undervisere har laget. Dette gir gode muligheter for samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner.  

En ressurs for undervisere 

DLR er en fleksibel løsning med ulike bruksområder. Det er opp til underviser å bestemme hvem som kan se ressurser som deles. Underviser kan velge å legge ut noe «kun for seg selv», dele med andre undervisere i sitt emne, dele med alle universiteter og høyskoler i Norge som benytter DLR, eller dele åpent for alle. DLR kan også være en sentral brikke i en digital grunnmur for å tilrettelegge for livslang læring. 

For underviseren kan DLR brukes til å få inspirasjon til å utvikle eget materiale, eller finne elementer som kan tas inn i egen undervisning. Det er mulig å samarbeide om utviklingen av læringsressurser på tvers av institusjoner, og det er enkelt å finne igjen egne og andres ressurser fra ulike læringsplattformer (LMSer). For institusjonene kan DLR effektivisere videoproduksjon, siden gode videoer som lages en gang kan deles og gjenbrukes på flere institusjoner.  

Det vil også bli enklere å bytte LMS, siden den arbeidskrevende oppgaven med å overføre filer blir redusert. Andre brukere av DLR kan være tidligere studenter som ønsker å friske opp gammel kunnskap, eller andre som ønsker å øke kompetanse innen eget eller nye fagfelt. De vil ha tilgang til materiale som deles åpent, selv om de ikke lenger har en tilhørighet til en institusjon. 

Bruksscenarioer som viser gevinster ved bruk av DLR 

For å illustrere disse ulike bruksområdene og gevinstene de kan utløse har Unit utarbeidet en rekke scenarioer for hva økt bruk av DLR kan bety for ulike målgrupper. Enkelte av scenarioene er beskrivelser av virkeligheten i dag, mens andre er fremtidsscenarioer vi jobber mot.  

I scenarioene kan du blant annet lese om Anne, som skal begynne å undervise sykepleierstudenter, og får god nytte av ressurser hun finner på DLR. Hun får også muligheten til å skaffe seg kontakter ved andre høyskoler. Beate opplever hvordan DLR kan gi økt inspirasjon til henne som følte det var vanskelig å fornye seg, og åpne opp for nye undervisningsformer som “Flipped classroom” som kan gjøre undervisningen mer engasjerende for studentene. Olav finner ut at læringsressurser fra institusjonen han studerte ved kan hjelpe han å friske opp gammel kunnskapen fra hans tid som student, når kan skal ta på seg nytt ansvar på jobben.  

Disse, og flere scenarioer er nå publisert i DLR og kan leses her. Ved økt deling og gjenbruk av læringsressurser kan vi komme nærmere at disse scenarioene blir en realitet.  

Skrevet av Christine Johnsen , 22. februar, 2021

0 kommentarer

Skriv ny kommentar

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.