BIBSYS-konferansen 2020

Foto: Mattis Daae
BIBSYS-konferansen: Informere - inspirere - og utfordre.

BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene. Konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot Units bibliotektjenester.

Målet for konferansen er å informere –  inspirere – og utfordre deltakerne til å ta de rette valgene for stadig å kunne være en aktuell aktør ved sin institusjon og i bransjen forøvrig.

Programmet er utviklet i samarbeid med representanter fra institusjonene i UH-sektoren.

 

Dato og tid:

Fra: 9. mars, 2020, kl. 10:00
Til: 11. mars, 2020, kl. 15:00

Sted:

Clarion Hotel & Congress
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim
Vis i kart
Se program

Arrangør:

Onsdag 11.mars

08:45 - 09:30

Fakturaer i ulike valutaer – utfordringer, tips og mulige løsninger.

Våren 2019 innså Handelshøyskolen BI viktigheten av å ha korrekt og dokumentert informasjon om originalpriser i Alma. I forbindelse med fornyelse av abonnement og reforhandlinger av lisenser var det behov for å kunne dokumentere prisøkninger og Cost-usage over flere år.

Fra å ha de fleste PO-Line i NOK så vi nødvendigheten av å endre disse til originalvaluta.

Vi vil belyse våre utfordringer, funn, valg av løsninger og gi eksempler på før/etter rapporter.

Denne sesjonen tar for seg følgende innfallsvinkler:
• Forhandlinger / Lisenser / Fornyelser
• Cost-usage / Økonomi
• Registering i Alma
• Analytics rapporter

Anita Bergsvenkerud, Bente Svendsen og Ulla Nørgaard Oulie

Using Get It Now to fulfill patron requests for unsubscribed journal articles

Adopted by over 400 academic institutions around the world and 33 institutions in the Nordic countries, Get It Now from Copyright Clearance Center (CCC) provides the rapid delivery of unsubscribed journal content 24/7 from over 18,000 leading journals. In this session we will provide an overview of Get It Now followed by a look at how The Arctic University of Norway is benefitting from the service, including a look at the library patron experience, challenges encountered, and future plans for the service.

 

Tim Bowen og Frode Nilsen

Brukerhåndtering i Alma

Hva er status for utfasingen av BIM, og hvilke alternative løsninger benyttes av institusjonene for å håndtere import av ansatte, studenter og drop-in-brukere? Er vi i mål, eller er det noe som gjenstår for å få brukerhåndteringen på plass? Denne sesjonens innhold og karakter vil bli klarere etter hvert som alternative importløsninger og låneregistreringsløsninger tas i bruk av konsortiet.

Eirik Endal & Audun Skorstad

Metadatakvalitet i konsortiet, Del I

Gjennom faglige innledninger og diskusjoner ønsker vi å øke bevisstheten rundt metadata-kvaliteten i katalogen. Temaer som blir tatt opp er retningslinjene for konsortiets felles klassifikasjon, bruk av emneord i respektive felt og hvordan man går frem for å unngå å opprette eller importere dubletter.
Denne sesjonen er beregnet på alle i konsortiet som arbeider med å registrere metadata.

Unni Knutsen og arbeidsgruppen for Resource Management

09:35 - 10:20

Metadatakvalitet i konsortiet, Del II

Gjennom faglige innledninger og diskusjoner ønsker vi å øke bevisstheten rundt metadata-kvaliteten i katalogen. Temaer som blir tatt opp er retningslinjene for konsortiets felles klassifikasjon, bruk av emneord i respektive felt og hvordan man går frem for å unngå å opprette eller importere dubletter.

Denne sesjonen er beregnet på alle i konsortiet som arbeider med å registrere metadata.

Unni Knutsen og arbeidsgruppen for Resource Management

Robotløsning (RPA) for effektivisering av arbeidsprosesser på UBO

UBO har tatt i bruk robotløsning for å effektivisere rettighetsklarering i DUO vitenarkiv. Robotisk prosessautomatisering (RPA) er å observere hvordan brukere utfører standardiserte oppgaver i ulike brukergrensesnitt og deretter automatisere disse ved å gjenta oppgavene i en automatiseringsprogramvare. Vi jobber nå med å ta i bruk samme prosessautomatisering for å effektivisere ulike oppgaver i fjernlånsmodulen i Alma.

Elin Frøshaug

EDI og RTA. To veier fra bibliotek til leverandør - og tilbake igjen

Universitetsbiblioteket ved UiT - Norges arktiske universitet bruker EDI (Electronic Data Interchange) for å sende bestillinger fra Alma direkte til sine hovedleverandørers system, og vil vise hvordan funksjonen «Manage EDI Tasks» i Alma brukes for tilbakemeldinger (EDI responses) om PO Lines.

Universitetsbiblioteket i Bergen har høsten 2019 jobbet for å få satt opp Real Time Acquisition (RTA) mot sin leverandør Delbanco. I denne sesjonen får vi høre om formålet med å ta i bruk RTA, litt om prosessen med å sette det opp og om arbeidsflyt og erfaringer så langt

Maria Askheimer og Inger Line Mæland

10:50 - 11:35

Akkvisisjon-timen

Arbeidsgruppen for akkvisisjon legger opp til en uhøytidelig, interaktiv sesjon der arbeidsgruppen både svarer på spørsmål og stiller spørsmål. Ta med smarttelefon/nettbrett/laptop til sesjonen for å kunne bidra. Vi ønsker å finne ut mer om hvordan konsortiedeltakerne bruker akkvisisjonsmodulen og dens ulike funksjoner og arbeidsflyt, og hente tilbakemeldinger og innspill.

Vi kommer også til å fortelle litt om hvordan arbeidsgruppen jobber, hvor dere finner informasjon fra oss, og svare på innsendte spørsmål. Du kan sende inn spørsmål på forhånd her.

 

Arbeidsgruppen for Akkvisisjon

Arbeidsgruppens time faglig og spm og svar Alt du ikke visste om scopes?

Arbeidsgruppen for Oria går i dybden på søkeoppsett i Oria. Hva er de, hvordan fungerer de og hvilke effekter kan det ha? Arbeidsgruppen vil også gå igjennom de innsendte spørsmålene fra konsortiet.

 

Du kan sende inn spørsmål på forhånd her.

Arbeidsgruppen for Oria

Fulfillment-timen

Flerdelt sesjon der arbeidsgruppen for fulfillment belyser ulike tema. VI vil svare på spørsmål fra dere, ha en presentasjon av Wikien og vårt innhold der, vise hva vi som gruppe har gjennomført og fått gjennomslag for på vegne av konsortiet og viser riktige stengerutiner av fjernlånet i.f.m. sommer/ombygging etc.

Du kan sende inn spørsmål på forhånd her.

Arbeidsgruppen for Fulfillment

Resource Management-timen

Spørsmål og svar med arbeidsgruppen for Resource Management. Du kan sende inn spørsmål på forhånd her.

Arbeidsgruppen for Resource Management

12:35 - 13:20

Counter 5 – nesten brukandes

Den nyeste versjonen av COUNTER-standarden for elektroniske biblioteksressurser ble lansert i 2019. Full implementering av COUNTER 5 løser mange av problemene med ulik registreringspraksis og over-aggregert statistikk vi kjenner fra tidligere. Dette muliggjør langt mer presise analyser. Dog viser erfaringer fra leverandører som allerede har implementert COUNTER 5 at det varierer hvor mye som faktisk har blitt innført. Det er også uklart om hele standarden noen gang kommer til å bli implementert av alle leverandører. I denne sesjonen diskuterer vi det gode, det praktiske og det lite sannsynlige med COUNTER 5.

Henrik Karlstrøm

Pensumlistesystem og Bolk + Integrasjon med Leganto på eksterne nettsider

Del 1 (ca 20 minutter): Kopinor informerer om status for arbeidet med integrasjon mellom pensumlistesystemer og Bolk og en foreløpig rapport fra arbeidet til arbeidsgruppen de har nedsatt. Denne sesjonen er en oppfølging fra forrige BIBSYS-konferanse og innlegget på konsortiemøte i pensumlistekonsortiet i 2019.

Del 2 (ca 15-20 minutter): Høgskulen i Volda har lenket opp pensumlistene i Leganto på høgskolens nettsider. Bente Gunn Lien fra HVO forteller om hvordan de har realisert denne lenkingen ved bruk av API'ene til Leganto. Dette vil primært være fra et ikke-teknisk perspektiv.

Kopinor og Høgskolen i Volda

It's a dirty job, but somebodys gotta do it: Sett og jobbkjøring for å rydde i Alma.

Manuelt arbeid tar lang tid og man gjør fort feil. Denne sesjonen ser på hvordan bruke jobbkjøring i Alma, basert på sett fra søk eller Analytics for å jobbe mer effektivt. Jobber kan brukes for å rydde i samlinger, oppdatere brukere og mye mer. Jobber kan brukes for å gjennomføre prosjekter, eller kjøres fast for å oppdatere ting jevnlig. Her ser vi på litt ulike muligheter jobbkjøring gir.

Cathrine Fjeldstad

Ny bibliotekarutdanning ved OsloMet

Kim Tallerås fra OsloMet kommer for å fortelle om den nye bibliotekarutdanningen ved OsloMet.

Kim Tallerås

13:20 - 13:50

Nasjonalt vitenarkiv

Nasjonalt Vitenarkiv – status på prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er utredningen av nasjonalt vitenarkiv som hadde utspring i Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler som ble lansert av regjeringen 22.august 2017.
Retningslinje nummer 2 er grunnlaget for utviklingen av et nasjonalt vitenarkiv:
Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige.
 

Terje Hellesvik

14:05 - 14:50

14:50 - 15:00

Avslutning og vel hjem

Unit

Nyttig informasjon

Adresse

Clarion Hotel & Congress
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Kontakt

Send oss gjerne en e-post om du har spørsmål