BIBSYS-konferansen 2020

Foto: Mattis Daae
BIBSYS-konferansen: Informere - inspirere - og utfordre.

BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene. Konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot Units bibliotektjenester.

Målet for konferansen er å informere –  inspirere – og utfordre deltakerne til å ta de rette valgene for stadig å kunne være en aktuell aktør ved sin institusjon og i bransjen forøvrig.

Programmet er utviklet i samarbeid med representanter fra institusjonene i UH-sektoren.

 

Dato og tid:

Fra: 9. mars, 2020, kl. 10:00
Til: 11. mars, 2020, kl. 15:00

Sted:

Clarion Hotel & Congress
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim
Vis i kart
Se program

Arrangør:

Tirsdag 10.mars

10:00 - 10:05

Åpning og kunstnerisk innslag

Åpning av BIBSYS-konferansen med kunstnerisk innslag

Cosmos hovedsal
.

10:05 - 11:30

Åpningsplenum med Unit

Cosmos hovedsal
Unit

12:00 - 13:00

14:00 - 14:40

RDA i praksis

Hvordan bruke RDA Toolkit i praktisk katalogisering? En praktisk tilnærming, hvor vi ser på hvordan vi kan orientere oss i RDA Toolkit.

Hanna Elise Hansen og Ane Solvik Grydeland

Nasjonalbiblioteket forteller

Nasjonalbiblioteket presenterer biblioteksøk, pliktavlevering og Bibliotekutvikling.no

Nasjonalbiblioteket

Nytt og nyttig fra Cristin

Cristin er det nasjonale forskningsinformasjonssystemet i Norge, der deltakende institusjoner fra flere forskningssektorer kan koble prosjekter, forskere og forskningsresultater sammen på en enkel måte. Målet for Cristin er å gi et godt overblikk over norsk forskning, og å bidra til forenkling av forskningsadministrative oppgaver gjennom å bidra til gjenbruk av informasjonen i Cristin. Data fra Cristin brukes bl.a. i forhandlinger og for evalueringer og benchmarking, og for å gi beslutningsstøtte. I denne presentasjonen vil vi gi noen eksempler på bruk av Cristin, og nytteverdien av å ha strukturerte data om norsk forskning lett tilgjengelig.

Marit Henningsen

BOTT: Stairway to Heaven eller Highway to Hell

De fire «gamle» universitetsbibliotekene – BOTT (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø) har samarbeidet i mange år, og gjennom de siste 3-4 årene har samarbeidet blitt stadig tettere med blant annet felles anbud på leveranse av bok- og tidsskrifttjenester og forhandling og administrasjon av forlagsavtaler.
Hva er bakgrunnen for det tette samarbeidet? Hvordan organiserer vi oss? Hvilke resultater kan vi vise til? …og hvordan jobber vi oss gjennom de harde realitetene i «ekteskapet»?

Karin Ytterlid og Ståle Sand Kalkvik

14:45 - 15:30

Avtaler om åpen publisering med "de fire store": Hva innebærer det egentlig, og hva bør biblioteket vite?

I 2019 forhandlet Unit lisensavtaler og åpen tilgang fram avtaler om åpen publisering med fire av de største utgiverne av forskningsartikler: Elsevier, Wiley, Springer og Taylor & Francis. Denne såkalte “road to transition” -- altså veien til åpen publisering –  er resultat  av  internasjonalt samarbeid med nasjonalt forankring og med omfattende støtte fra forskningsinstitusjonene. Avtaletypen representerer også en ny arbeidsflyt for både forIagene og bibliotekene.  

Nils Andenæs og Tore Nilsen er to av dem som har forhandlet fram de nye avtalene og som er involvert i arbeidet med administrasjon av avtalene etter at de er implementert. I denne sesjonen vil de snakke om hvordan disse avtalene ble forhandlet fram, og hva de innebærer.  

Bibliotekene som tilbyr forskningslitteratur trenger kunnskap om avtaler med åpen tilgang for å veilede publikum og forskere. Hvordan bør biblioteket ruste seg for denne “road to transition”? Hvordan kan landskapet for åpen vitenskapelig publisering se ut i framtida?

Nils Andenæs og Tore Nilsen

Erfaringer med Leganto - 2 år etter!

Pensumlistesystemet Leganto har vært i bruk i nesten 2 år og Høgskulen på Vestlandet og Nord universitet forteller om sine erfaringer fra innføringen av systemet og hvilke effekter de ser systemet gir.

Christoffer Naustdal og Ingrid Eggen

Hvordan tenker Alma? Logistikken bak utlånet

Har du lurt på hvorfor Alma oppfører seg som hun gjør? Hvorfor kan brukerne bestille noe i Oria, men plutselig ikke få lånt boka? Denne presentasjonen er en reise i Almas regelverk og logiske kretser. Hver låner sin bok og hver bok sin låner. Og ikke minst; hver bok sin lokasjon, policy og regelsett. Sesjonen tar sikte på å forklare og gi økt forståelse for sammenhengene i Almas utlånsregime.

Geir Nordanger

RIMMF – et katalogiseringsverktøy for å forstå RDA.

RIMMF (RDA In Many Metadata Formats) er et gratis katalogiseringsverktøy som gjør det lettere å forstå RDA både visuelt og konseptuelt. I RIMMF bruker man ikke MARC21, og det blir lettere å se hvordan RDA-regelverket får sin praktiske utforming i katalogen. Presentasjonen vil demonstrere programmet, samt vise noen eksempler på hvordan man muligens vil katalogisere i en fremtid uten MARC.

Johan A. S. Jørgensen

16:00 - 16:40

Håndtering av E-ressurser i Alma

Basert på henvendelser Unit har fått inn til brukerstøtte viser vi:

 - Slik aktiverer du en pakke
- Slik aktiverer du en enkelttittel
- Slik legger du inn lokal beholdning på en aktivert tittel
- Slik aktiverer du titler fra CZ via Excel-fil
- Slik oppdaterer du en CZ-pakke med lokal beholdning via Excel-fil
- Ukentlig oppfølging med Community Zone Update Task List
- Automatisk opplasting av beholdning (Upload Electronic Holding)

Anita Ellerås og Ingrid Mogset

Central Discovery Index - hva, hvorfor og hvordan?

I 2020 blir Primo Central Index (PCI) erstattet av Central Discovery Index (CDI). Hva betyr dette i praksis? Hva er nytt og hva må gjøres? Hvilke slags kriterier skal/kan man legge til grunn for å velge hvilke kilder man skal aktivere for søk i Oria?

Asbjørn Risan

ROTA: Automatisk lokalisering av bøker og artikler i fjernlånet, Del I

Workshop som belyser skal belyse følgende tema: Partner-locate på borrower-siden (med ROTA), tittel/portfolio locate på lending siden med auto-reject og riktig konfigurering av materiale som er unntatt fjernlån. Sistnevnte vil hjelpe Oria Fjernlån og Biblioteksøk

Erling Fossan og arbeidsgruppen for Fulfillment

Prosjekt-standup

Vi inviterer til presentasjon av prosjekter fra din institusjon, hvor dere kan dele erfaringer og resultater med andre i konsortiet. Det vil bli mulighet for å reservere plass til å presentere ved utstillerstanden til arbeidsgruppene på forhånd.

Arbeidsgruppene

16:45 - 17:30

Finn studentane eigentleg fram på nettsidene våre?

Hausten 2019 gjennomførte biblioteket ved HVL ei undersøking av nettsidene. 21 studentar utførte 13 oppgåver som spegla behov som dei fleste vil møte i løpet av studieperioden. Vi fekk då eit innblikk i korleis dei finn fram og kva dei hadde problem med å finne. Sjølv om alle i prinsippet sa at sidene var enkle å finne fram på, så kunne vi sjå at alle sleit med å finne fram på ei eller fleire oppgåver.
Oria var ikkje i fokus, men vi fekk trass det sjå og høyre korleis dei tolkar (og feiltolkar) systemet. I tillegg gjorde vi oppdagingar om korleis studentane orienterer seg i all informasjon dei møter og korleis bibliotekets  opplæring og kommunikasjon kan hjelpe dei å finne fram.

Innlegget vil fokusere på korleis vi gjennomførte undersøkinga og funn de kan ta med vidare i utviklinga av sidene dykkar

Christoffer Naustdal

ROTA: Automatisk lokalisering av bøker og artikler i fjernlånet, Del II

Workshop som belyser skal belyse følgende tema: Partner-locate på borrower-siden (med ROTA), tittel/portfolio locate på lending siden med auto-reject og riktig konfigurering av materiale som er unntatt fjernlån. Sistnevnte vil hjelpe Oria Fjernlån og Biblioteksøk

Erling Fossan og abeidsgruppen for Fulfillment

Primo Analytics - fabelrapporter og hvor de er å finne!

I Primo analytics kan man hente ut statistikk og rapporter om søkeadferden og aktiviteten i Oria. Emmanuelle Dabin fra teamet for sluttbrukerrettede tjenester i Unit informerer om hvilke data som er tilgjengelige, hvilke standardrapporter som finnes og hvordan du setter opp din egen rapport. Det er satt av tid til spørsmål fra salen. Sesjonen har en varighet på ca 20-25 minutter + spørsmål.

Emmanuelle Dabin

Hylleklare bøker

Aalborg universitetsbibliotek har i flere år kjøpt hylleklare bøker fra to ulike leverandører. Bøkene er ferdig katalogisert og merket og i prinsippet helt hylleklare når de kommer til biblioteket. I denne sesjonen får vi høre om bibliotekets erfaringer med hylleklare bøker. Biblioteket har tidligere brukt Aleph, men gikk i november 2019 over til Alma, og har også rukket å gjøre noen erfaringer med hylleklare bøker i Alma.

Avdeling for samlinger ved Universitetsbiblioteket, UiT, deler på sine erfaringer med å kjøpe tilleggstjenester fra leverandør. Målet har vært å effektivisere manuelle rutiner ved klargjøring av trykte bøker for utlån.

Niels Jørgen Blaabjerg og Ingrid Berntsen

17:35 - 18:30

Bibliotekledermøte

Lukket møte for bibliotekledere

Unit

Møte i pensumlistekonsortiet

Unit

19:00 - 21:00

Felles middag

Felles middag i Cosmos hovedsalen

Cosmos hovedsal
Clarion Hotel & Congress

Nyttig informasjon

Adresse

Clarion Hotel & Congress
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Kontakt

Send oss gjerne en e-post om du har spørsmål