Bestilling av sammenslåingEn sammenslåing er en bestillingstjeneste for institusjoner som bruker Alma og som skal slås sammen. Tjenesten må betales av hver enkelt institusjon.
For sammenslåing av institusjoner der en eller flere bruker andre biblioteksystem enn Alma, bruk skjema for importbestilling.
Alma har ikke verktøy for å gjennomføre slike sammenslåinger på en strømlinjeformet måte, og Ex Libris bistår derfor Unit i arbeidet. Det må påregnes å bruke tid på sammenslåingen.

For å gjøre arbeidet enklere har Unit utviklet og implementert verktøy som benyttes i prosessen. Timeforbruket for å implementere disse verktøyene, generelt planleggingsarbeid, utarbeidelse av prosedyrer, kompetanseheving o.l. fordeles mellom institusjonene som skal slås sammen, dette gjelder også nye sammenslåinger. I tillegg kommer forbruk relatert til sammenslåingen for hver enkelt ny institusjon.

Det er viktig å informere Unit i god tid ved en sammenslåing.

I første omgang trenger vi en henvendelse til support@bibsys.no med følgende informasjon:

 • Ønsket periode for sammenslåing i Alma (evt. hvilke perioder dette ikke kan gjøres). Siden vi er avhengig av at Ex Libris bistår oss i denne prosessen er vi avhengig av å finne et tidspunkt som også passer for dem.
 • Hvilke institusjoner inngår i fusjonen.
 • Felles navn for de fusjonerte institusjonene.
 • Antall ansatte/bibliotekarer/årsverk (for institusjoner som ikke rapporterer til DBH).
 • Opplysninger om felles eller oppdelt faktura og fakturaadresse.
 • Kontaktperson(er).

Unit vil deretter sende mer informasjon om sammenslåingen samt et bestillingsskjema som må fylles ut av institusjonen.

 
 
 

 

 
   
   

  Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter