Azure


Microsoft Azure (Azure) er et omfattende sett med skytjenester som utviklere og IT-medarbeidere kan bruke til å bygge, distribuere og administrere applikasjoner og tjenester igjennom Microsofts globale nettverk av datasentre.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet
 

Integrerte verktøy, DevOps, og en egen markedsplass hjelper dere å bygge alt fra enkle apper til mobilen til større nettverksløsninger på en effektiv måte. ATEA ble 9. juni 2017 valgt som felles preferert forhandler for Microsoft Azure. Informasjon om hvordan virksomhetene kan ta i bruk avtalen finnes under bestillingsinformasjon, lengre ned i teksten.​​​

Det er mulig å knytte tjenesten til innlogging gjennom Feide.

Tjenesten leveres over forskningsnettet.​​​​​​

 

Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten kan, gjennom abonnement, brukes av alle institusjoner som er Uninett-kunder og som er tilknyttet forskningsnettet det vil si har Uninett som internettleverandør.

Formåls- og hjemmelsvurdering:

Vurdering må gjøres for hver enkelt tjeneste som flyttes/opprettes i skyinfrastrukturen. Dersom virksomheten ønsker å benytte tjenesten som hovedverktøy for sine sluttbrukere må det utarbeides saklige og tydelig definerte formål med bruken av personopplysninger som settes ut i skyen, og deretter lovlig grunn (hjemmel) for bruken av personopplysningene. Se https://www.uninett.no/skytjenester/juridisk-veileder-skytjenester for mer informasjon.

 

Beskrivelse av tjenesten: 

https://azure.microsoft.com/nb-no/

Microsoft Azure (Azure) er et omfattende sett med skytjenester som utviklere og IT-medarbeidere kan bruke til å bygge, distribuere og administrere applikasjoner og tjenester igjennom Microsofts globale nettverk av datasentre. 

Bestillingsinformasjon: 

ATEA ble valgt som felles preferert forhandler for Micosoft Azure. Virksomheter som ønsker å ta i bruk Micosoft Azure kan gjøre det med umiddelbar virkning via ATEA. Den enkelte virksomhet inngår avropskontrakt direkte med ATEA. 

Hva må virksomhetene gjøre for å komme i gang med avtalen?

 1. Signere avropskontrakt (kontakt Svein Lasse Moe)
 2. Send ATEA følgende informasjon:
  • Virksomhetsnavn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Navn og e-postadresse for den som skal være hovedkontakt for avtalen
  • Navn og e-postadresse for Azure Service Administrator
  • Navn og e-postadresse for den som skal signere avtalepakken med Microsoft Live-ID (elektronisk signering)

 

Videre må det defineres et forhåndsbetalt beløp for forbruk tilknyttet avtalen (min. NOK 12.000).

Etter elektronisk signering, estimeres det en tidsperiode på 24-48 timer før avtalen er behandlet og godkjent av Microsoft med et avtalenummer. Det vil da bli gitt tilgang til avtalen og Azure-portalen

 1. Prosess for virksomheter med eksisterende Azure-avtale:
  • Det må gjøres en manuell prosess fra Azure-portalen for å overføre kontodetaljer fra eksisterende avtale til ny.
  • Har du en EES (Campus Agreement) eller SCE (Server & Cloud Enrollment)-avtale med Azure fra før – må det opprettes en support-sak via denne nettsiden: http://aka.ms/AzureEntSupport
  • VIKTIG: den nye avtalen under GÉANT må være aktiv før det overførers Azure-subscription fra eksisterende avtale. Eksisterende avtale vil automatisk gå i en «deaktivert»-modus og vil ikke kunne brukes i denne tilstanden.
  • Forhåndsbetalt avtalt årlig beløp (Monetary Commitment) overføres ikke til ny avtale! Årlig avtalt beløp er kontraktsbundet til den avtalen det er bestilt på. De avtalte årlige beløpene vil ikke opphøre selv om avtalen får status som «deaktivert». Det er mulig å gjøre en «true-down»-prosess der man setter et fremtidig avtalt beløp til kr. 0 – dette må eventuelt gjøres i forbindelse med rapporteringsvinduet på avtalen som er innenfor 30-60 dager før årsdag. Dette vil gjelde dersom det er gjenstående fulle kalenderår på eksisterende avtale.

 

Kontakinformasjon ATEA

Svein Lasse Moe er hovedansvarlig for GÉANT-avtalen i ATEA Norge. Moe er også hovedkontakt for signering av tilslutningsavtale (avropskontrakt). 

Kontaktinformasjon for Svein Lasse Moe:

Kontakt uh-sky@uninett.no ved andre spørsmål.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter