Workshop om fremtidens digitale studieadminsitrative tjenester


Digitalisering av tjenester blir stadig viktigere. For at sektoren skal nå sine mål må de studieadministrative tjenestene tilpasses fremtidens behov. For å få kartlagt hva universitetene og høgskolene trenger, inviterer vi til workshop.

Formålet med workshopen

Arbeidet som gjøres denne dagen vil legge grunnlaget for utarbeidelse av veikart for fremtidens studieadministrative tjenester.

Målgruppe

Workshopen er for studie- og IT-direktører ved landets universiteter og høgskoler

Tidsplan

  • 10.00-10.45 FS i fortid, nåtid og fremtid - Unit oppsummerer hvilken utvikling FS har bidratt til, hva det jobbes med nå og hvilke nye utfordringer man står overfor.
  • 10.45-11.00 Pause
  • 11.00-12.00 Gruppearbeid - Hvilke utfordringer og behov har institusjonene i dag når det gjelder studieadministrasjon? Hva er behovene fremover?
  • 12.00-13.00 Lunsj
  • 13.00-14.30 Gruppearbeid - Hvordan kan utfordringene og behovene dekkes
  • 14.30-14.45 Pause
  • 14.45-15.30 Gruppearbeid - Hvordan ønsker institusjonene å samarbeide for å sikre at institusjonenes behov blir dekket?
  • 15.30-16.00 Oppsummering av dagen

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med: