Konstituerende møte for konsortium for Digitale Læringsressurser


Det skal etableres et samarbeidskonsortium for tjenesten Digitale Læringsressurser (DLR).

Målet med møtet er å etablere et konsortium for DLR ved å oppnevne et styre. Styremedlemmene velges av og blant de institusjonene som ønsker å delta i konsortiet. 

Tirsdag 12. mars inviteres interesserte til møte ved Clarion Congress & Hotel i Trondheim fra kl 15:00 - 17:00. Påmeldingfristen er 8. mars kl 14:00.

Det vil bli gitt en presentasjon av hvordan tjenesten kan brukes og en orientering om videre arbeid. Institusjoner som er deltakere i konsortiet har rett til å bruke tjenesten. Kostnader til drift, vedlikehold og utvikling av tjenesten finansieres av konsortiets deltakere.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter