Konferanse om samordna opptak for fagskolene


Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning arbeider med å lage et nytt nasjonalt, samordnet opptak til fagskoleutdanninger.

Bakgrunn for prosjektet er Stortingets ønske om at det skal etableres et samordnet opptak til yrkesrettet høyere utdanning ved fagskoler på lik linje som samordna opptak til høyere utdanning i universitets- og høyskolesektoren og i Stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden er et slikt opptak beskrevet.

For at et samordnet opptak skal kunne gjennomføres er det svært viktig med et nært og godt samarbeid mellom fagskolene, og mellom Unit og fagskolene. Unit må bygge kompetanse om fagskolesektoren slik at direktoratet har samme kunnskap om fagskoler og fagskoleutdanningen som vi nå har om universitets- og høyskolesektoren. Det er også nødvendig å bygge et nettverk mellom fagskolene for å få felles forståelse av fagskoleopptaket og regelverket. I den anledning ønsker vi å invitere til en første felles samling for alle fagskoler i Norge.

28.januar 2019 - Dag 1
Når Hva Hvem
Kl. 12:00 Lunsj Alle
Kl. 13:00 Velkommen Unit
Kl. 13:15 Hvorfor nasjonalt fagskoleopptak? KD
Kl. 13:30 Hva vil det si å være med i det samordnede opptaket Unit
Kl. 14:00

Prosjektet for fagskoleopptaket. Arbeid med delprosjekter:

  • Nettsted
  • Datainnsamling
  • Søkerportal
  • Saksbehandlerklient
  • Statistikk
Unit
Kl. 14:30 Pause og besøk av stand Alle
Kl. 15:00 KDs arbeid med forskrift om opptak til fagskoler KD
Kl. 15:20 Hvorfor er forskriftsarbeidet viktig; mal og aktuelle problemstillinger. Unit
Kl. 15:40 Spørsmål og kommentarer Alle
Kl. 15:50 En høyskoles erfaringer med å være en del av det samordnede opptaket  
Kl. 16:00 Søkernes beretning om opptaket Unit
Kl. 16:10 Praktisk info om dag 2 Unit
29. januar 2019 - Dag 2
Når Hva Hvem
Kl. 9:00 Velkommen til dag 2 Unit
Kl. 9:05

Nettsted

Unit
Kl. 9:30

Datainnsamling

Unit
Kl. 9:50 Pause Alle
Kl. 10:00

Søkerportal

Unit
Kl. 10:25 Saksbehandlerklient Unit
Kl. 10:50 Statistikk Unit
Kl. 11:05 Vitnemålsportalen Unit
Kl. 11:20 Spørretimen og veien videre Alle
Kl. 11:30 Lunsj og vel hjem! Unit

Kontaktinformasjon 

Natasha Harkness

E-post: natasha.harkness@unit.no 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter