Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning

-
Sted:
Clarion Hotel & Congress, Trondheim

Digitaliseringskonferansen 4. og 5. juni 2019 i Trondheim skal synliggjøre og forankre digitaliseringsstrategien og handlingsplanen for høyere utdanning og forskning.

Thumbnail
Handlingsplan for digitalisering presenteres på digitaliseringskonferansen.

Digitaliseringskonferansen skal være en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering av forskning og høyere utdanning kan settes ut i livet. Ledere og andre interessenter innenfor høyere utdanning og forskning kan dele erfaringer, lære og bli inspirert innenfor digitalisering. Konferansen skal bidra til å sette digitalisering på dagsorden, samt bidra til å mobilisere institusjonene og ansatte til gjennomføring av tiltak og prosjekter.

Konferansen går 4. og 5. juni med både plenumssesjoner og parallelle fordypningsspor. I tillegg er mandag 3. juni satt av til samlinger, sidemøter og workshops. Vi samarbeider med den europeiske konferansen Eunis 2019, som går 5. – 7. juni i Trondheim, om koordinering og tilpasning for de som ønsker å delta på begge konferanser.

Program

  Tirsdag 4. juni
09:00 - 10:00 Registrering
10:00 - 11:30

Åpningssesjon, plenum

Velkommen - direktør Roar Olsen, Unit

Åpning av konferansen - statsråd Iselin Nybø

11:30 - 12:30 Lunsj
12:30 - 13:30

Plenumssesjon: administrasjon og data

Digitalisering av forskning og høyere utdanning kan i stor grad knyttes til innovativ bruk av data. Data kan være grunnlaget for nye idéer som setter eksisterende virksomhetsmodeller på prøve. På institusjonsnivå kan dataanalyse og beslutningsstøtte være avgjørende for utvikling og optimalisering. For hver enkelt student kan data bidra med en mer tilpasset læringsopplevelse. De spennende mulighetene finnes i krysningspunktet mellom teknologi, mennesker og virksomhet.

13:30 - 14:00 Pause
14:00 - 15:30 Plenumssesjon: forskning
15:30 - 16:00 Pause
16:00 - 17:30

Plenumssesjon: utdanning

Paneldebatt:

John O'Brien, President & CEO, Educause
dr. Raimund Vogl, President Eunis

   
19:00 - 22:00 Konferansemiddag
   
  Onsdag 5. juni
09:00 - 10:30 Parallellsesjoner:
- Utdanning
- Forskning
- Administrasjon og ledelse
- Infrastruktur, mellomvare og data
10:30 - 11:00 Pause
11:00 - 12:30 Parallellsesjoner:
- Utdanning
- Forskning
- Administrasjon og ledelse
- Infrastruktur, mellomvare og data
12:30 - 13:30 Lunsj
13:30 - 15:00 Parallellsesjoner:
- Utdanning
- Forskning
- Administrasjon og ledelse
- Infrastruktur, mellomvare og data

Detaljert program for konferansen er under utarbeidelse og påmelding åpner snart.

Mandag 3. juni er satt av til samlinger, workshops og møter.

 

  Mandag 3. juni
09:00 - 10:00 Registrering
10:00 - 11:30

Samling digital eksamen

Samling LMS

Sikkerhetsforum

11:30 - 12:30 Lunsj
12:30 - 14:00

Samling digital eksamen

Samling LMS

Sikkerhetsforum

14:00 - 14:30 Pause
14:30 - 16:00

Samling digital eksamen

Samling LMS

Sikkerhetsforum

16:00 - 16:30 Pause
16:30 - 18:00

Samling digital eksamen

Samling LMS

Sikkerhetsforum

19:00 Felles middag

Informasjon for utstillere: 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Lars Fuglevaag
Seksjonssjef