BIBSYS-konferansen


BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og særlig utdanningsinstitusjonene. Konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot vår visjon om å drive Kunnskaps-Norge framover.

Bord med to vannglass i konferanselokale

Målet for konferansen er å informere –  inspirere – og utfordre deltakerne til å ta de rette valgene for stadig å kunne være en aktuell aktør ved sin institusjon og i bransjen forøvrig.

Se nettsidene for konferansen for program


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter