Arbeidsmøte om helsedata


Tema for dette arbeidsmøtet om helsedata er: Lagring og tilgjengeliggjøring av helsedata, og koordinering av initiativer for infrastruktur og tjenester.

Dette arbeidsmøtet om helsedata ser nærmere på lanene for Helsedataprogrammet. Planene er både innholdsmessig og økonomisk omfattende. Det stilles klare forventninger fra politisk hold til at planene realiseres på en slik måte at nye tjenester fungerer godt sammen med eksisterende, og at ressursene utnyttes til forskningens beste.  

Vi håper at disse to dagene vil gi et viktig bidrag til å gi gode svar på hvordan dette totalbildet skal bli.  

Mål: 

  • Gi innsikt i politiske mål og forventninger med nasjonale strategier og satsinger 
  • Gi gjensidig innsikt i relevante tjenester, løsninger og videre utviklingsplaner 
  • Skape relasjoner og kontakt på tvers av de ulike miljøene 
  • Avdekke overlapp og mulige samarbeidsflater  
  • Identifisere konkrete tiltak for videre oppfølging og samarbeid 

 

Agenda for den 20. juni

For alle presentasjonene etter lunsj ber vi om at dere planlegger selve presentasjonen 20 min kortere enn totalt oppsatt tid, slik at vi har god tid til spørsmål og diskusjon.  

Tid 

Aktivitet 

Ansvarlig 

1000 - 1020 

Velkommen og presentasjonsrunde 

Unit 

1020 - 1040 

Politiske mål. Handlingsplan for digitalisering i forskning (pdf) 

Unit 

1040 - 1100 

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (pdf) 

Forskningsrådet 

1100 - 1130 

Helsedataprogrammet (pdf

Direktoratet for e-helse 

1130 - 1200 

Lunch 

 

1200 - 1315 

Helseanalyseplattformen (pdf) 

Direktoratet for e-helse 

1315 - 1415 

Microdata.no (pdf) 

SSB/NSD AS 

1415 - 1445 

Pause 

 

1445 - 1545 

Sigma2/TSD (pdf) 

Uninett Sigma2/UiO 

1545 - 1645 

SAFE 

UiB 

1645 - 1700 

Pause 

 

1700 - 1800 

HUNT Cloud 

NTNU/HUNT Research Centre 

1800 - 1830 

Diskusjon – Hva har dere hørt? Hva tenker dere? 

 

1900 - 2200 

Middag 

 

 

Agenda for den 21. juni

Tid 

Aktivitet 

Ansvarlig 

0830 - 0930 

 

Korte innledninger: Forventninger til sammenheng og felles løsninger innen forskninginfrastrukturer for helsedata. Hva er behovet og hvor ser vi muligheter?

 

Innledning til arbeidsøkt 

 

UiT, UiB, NTNU, FHI 

 

 

 

Direktoratet for e-helse 

0930 – 0945 

Pause 

 

0945 - 1230 

Arbeidsøkt for å identifisere overlapp og samarbeidsmuligheter 

Oppsummering av workshop (pdf)

Direktoratet for e-helse 

1230 - 1245 

Oppsummering og oppfølging 

Unit 

1245 - 1300 

Avslutning og evaluering 

Unit 

1300 - 1400 

Lunch 

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter