Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 2020

OPPDATERING
På grunn av koronasituasjonen ser vi på alternative digitale løsninger for å arrangere konferansen. Vi kommer med mer informasjon så snart det er avklart med involverte samarbeidspartnere.

Hvordan kan vi gjennom digitalisering og tjenesteutvikling skape fremtidsrettede løsninger som møter forventninger fra forskere, studenter, politikere og institusjoner knyttet til livslang læring, studentmobilitet, bærekraft og arbeidslivsrelevans? Hvordan gjør vi forskningsdata tilgjengelig, samtidig som sikkerhet og integritet ivaretas?
Disse spørsmålene og mange flere står på programmet når Unit inviterer til konferanse på Scandic Lerkendal i Trondheim 27. - 28. mai.

 

Konferansen for deg som er opptatt av digitalisering og gode fellestjenester

Konferansen er en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet.

Konferansen retter seg mot ledere, beslutningstakere og andre i administrative og vitenskapelige stillinger som er opptatte av å skape de beste rammebetingelsene og støttefunksjonene for norsk forskning og høyere utdanning. Dette gjør vi for at forskere, undervisere og studenter får de beste forutsetningene for å konsentrere seg om sine oppgaver - forskning, undervisning, formidling og læring. Gjennom to dager skal vi utveksle erfaringer og meninger, lære av hverandre og se fremover sammen. 

Program

Programmet er under oppdatering, og oppdateres med detaljer om foredrag, foredragsholdere og parallellsesjoner.

Dato og tid:

Fra: 26. mai, 2005, kl. 17:00
Til: 28. mai, 2005, kl. 15:00
Se program

Arrangør:

Samarbeidspartnere:

Logo, Digitaliseringsdirektoratet

Torsdag 28.mai

07:00 - 08:00
28. mai

Morgentrim

For alle morgenfugler som liker en aktiv start på dagen!

.
09:00 - 09:30
28. mai

Live podcast - Fine folk

Marianne Danielsen, byråleder for Engasjert Byrå, møter prosjektdirektør for campusutvikling NTNU, Merete Kvidal. Hvordan påvirker mulighetene i digitalisering og krav til bærekraftige løsninger ny campus ved NTNU?

.
09:30 - 10:00
28. mai

Digital transformasjon i utdanningen

– Når teknologien tvinger frem endring, også innen utdanningsledelse Kimberly Lein Mathisen – General Manager Microsoft Norge Fra Perspektivmeldingen; – Dersom vi ønsker å bevare vår livskvalitet og nivået på offentlige tjenester må det skje betydelige endringer. Norge fostrer opp færre nye mu...
.
10:00 - 10:30
28. mai

Oppvarming til debatt - kaffe og beinstrekk

.
10:30 - 11:30
28. mai

Den store debatten: Veien mot 2030

Debattleder Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i VG inviterer sentrale aktører fra Kunnskaps-Norge til å debattere hvor veien går videre de neste 10 årene.

.
11:30 - 12:30
28. mai

Lunsj og nettverksbygging

I tillegg til god mat og gode samtaler med kolleger fra hele landet er lunsjen en fin anledning til å treffe de mest sentrale leverandørene til kunnskapssektoren. 

.
12:30 - 13:30
28. mai

Forskning

#forskningsdata Tenk nytt med nye høyhastighetsnett Avd.dir. Olaf Schjelderup, Uninett Gjør forskningsdata FAIR Seksjonsleder Katrine Utaaker Segadal, NSD Dataforvaltning i Havforskningsinstituttet Prosjektleder Helge Sagen, NMDC Open Access Toolbox Seniorrådgiver Henrik Karl...
.

Teknologi

#muliggjørendeplattform

Helseanalyseplattformen

Plattform for rask tilgang til helsedata. Prosjektleder Bjørn Holstad, Norsk Helsenett

 

 

 

 

.

Utdanning

#utdanningskvalitet

Studentenes bruk av digitale hjelpemidler

I hvilken grad oppfatter studentene at det bidrar til mer studentaktiv læring?

NOKUT

Reguleringer som virkemidler for digitalisering i høyere utdanning?

NOKUT

.

Administrasjon

#handlingsplan

Status for og gevinster i BOTT-programmet 

Programleder Jan Petter Abelsen (tbc) og Prosjektleder BOTT-ØL Cecilie Ohm (tbc)

Sesjonen ledes av ass. universitetsdirektør Solveig Margrethe Roland Svendsberget, UiA

.
13:30 - 14:00
28. mai

Siste pause - småprat og utstillerbesøk

.
14:00 - 15:00
28. mai

Administrasjon

#muliggjørendeplattform

Digital Campus, UiS

Hvordan bidrar prosjektet til enklere hverdag for studenter og ansatte?

Direktør virksomhetsstyring og –utvikling John William Viflot, UiS

Felles tjeneste for beslutningsstøtte

Unit

.

Forskning

#ledelse Hvordan lede åpen forskning? Prorektor Kenneth Ruud, UiT Status åpne publikasjoner Hvordan kan ledere bidra? Seksjonssjef Nina Karlstrøm, Unit EOSC på vei mot realitet Hva betyr det for forskningsinstitusjonene? Seniorrådgiver Ola Berge, KD ...
.

Teknologi

#handlingsplan

Prioriterte satsninger

Vi presenterer prioriterte prosjekter i 2020, og videre planer.

Diskusjon på basis av presentasjoner. 

Sesjonen ledes av fagutvalgsleder og IT-direktør Tore Burheim, UiB

.

Utdanning

#muliggjørendeplattform

LMS som muliggjørende plattform i det digitale læringsmiljøet

Foredragsholder ikke bekreftet

.
15:00 - 15:00
28. mai

Avslutning og hjemreise

.